Granollers crea un projecte i un espai permanent d’innovació social digital, el Roca Umbert Lab

El Roca Umbert Lab és una nova estratègia d'innovació ciutadana per a la ciutat

04 de Març 2019
+
El Centre Tecnològic i Universitari ha acollit la presentació del Roca Umbert Lab

Neix Roca Umbert Lab, un espai permanent d’innovació social digital que té l'objectiu de connectar els serveis municipals amb les comunitats locals per fer equips que treballin per projectes innovadors buscant un impacte real en el municipi, de manera continuada. I també que la ciutadania, en totes les seves diverses formes, pugui contribuir a transformar la ciutat d’una manera innovadora a partir de la diversitat dels seus talents, de l'aprenentatge i l’ús de la tecnologia, la creativitat i de la comunicació social digital.

El propòsit d’aquest projecte és que Granollers sigui una ciutat pionera a l’hora d’aplicar la innovació social digital (DSI) a la transformació completa d’una ciutat. La vocació d’aquest projecte és la de tenir un impacte clarament local però connectat globalment amb les tendències emergents en gestió avançada de les ciutats, i estarà basat en tres eixos: la tecnologia, les noves formes i metodologies d’aprenentatge (arts, disseny i creativitat), i les noves formes de comunicació.

Es tracta d'un projecte transversal de ciutat, i que funcionarà de manera coordinada en molts àmbits i espais municipals diferents, a Roca Umbert Fàbrica de les Arts hi haurà un equipament dissenyat específicament per al projecte. Es tracta d'un espai, amb tecnologia de prototipatge actualitzada i metodologies de co-creació que tindrà l'objectiu de promoure la connexió entre les diferents comunitats locals.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts ja reuneix en aquests moments moltes comunitats diverses de la ciutat (músics, artistes, dissenyadors, cultura popular, audiovisual, empreses innovadores i emprenedors digitals, etc) i ha estat treballant els darrers anys amb l'objectiu d'apropar el món artístic i cultural amb el món tecnològic i el de les ciències experimentals. Per aquest motiu, i també per les característiques físiques d'aquest espai és el lloc adient per a impulsar aquesta iniciativa innovadora.

On estarà i com funcionarà?

L'espai específic del Lab estarà situat a la planta baixa de l'edifici del Centre Tecnològic i Universitari. En aquests moments s'està adequant l’espais, que tindrà una àrea neta, un espai polivalent per a tasques de capacitació tecnològica, co-creació i treball per projectes; un petit plató per a la creació transmedia; un taller amb eines bàsiques per treballar els materials de manera manual i electrònica; i una àrea bruta amb màquines de fabricació digital.

Quines funcions tindrà?

La funció principal d'aquest espai és que persones amb talents i habilitats molt diverses puguin col·laborar i involucrar-se en projectes de transformació del municipi. El procés parteix de la detecció de necessitats reals a la ciutat, la creació d'equips el més diversos possible per tal de tenir visions molt diferents i complementàries, la ideació conjunta de possibles solucions i el prototipatge de les millors solucions per tal de provar-les sobre el terreny amb ciutadans i situacions reals. S'acostuma a dir que qui millor coneix el problema és qui disposa de la millor solució.

Per altra banda, el rol principal de la ciutat, de cara a impulsar aquest tipus d’innovació ciutadana ha d’orientar-se a:

    1. Connectar talents diversos del seu territori

    2. Oferir espais físics i virtuals a la ciutat oberts a la innovació i l’experimentació

    3. Connectar necessitats reals amb persones i recursos, tant públics com privats

    4. Dissenyar programes que permetin que la ciutadania s’impliqui de manera continuada amb els reptes de millora de la ciutat.

    5. Agafar el rol de facilitadora en el territori

Què implica a la ciutadania?

Aquest laboratori té un marcat caràcter integrador, ja que està pensat per ser inclusiu a tots els nivells. En aquest sentit, tothom hi pot accedir i ser beneficiari d’aquest laboratori i de les accions i processos que es desenvolupin dins i fora d’ell sense contemplar cap tipus de barrera de caràcter social pel que fa a l’edat, a la raça, al grau de coneixements, al poder adquisitiu o econòmic, etc.

L’objectiu és que la ciutadania sigui co-autora de la seva ciutat i desenvolupi accions orientades a la resolució de problemes que coneix de primera mà, conjuntament amb altres ciutadans o col·lectius. Potenciar el dret de les persones a contribuir a la transformació de la seva mateixa ciutat i, en conseqüència, del món. En aquest sentit, la ciutadania pot participar com a component de l’equip dins d’un projecte o com a col·lectiu receptor dels beneficis d’alguna acció o projecte en concret.

El Roca Umbert Lab posarà en valor els talents particulars de cada ciutadà i ciutadana per donar veu a les seves aportacions i contribuir al benefici col.lectiu.

Per tots aquests motius, l'impacte més important del Roca Umbert Lab rau en el canvi de mentalitat que comporta tant en la forma de treballar de l'ajuntament com en la ciutadania. Les persones passen progressivament d'una situació passiva en la que esperen solucions per part de l'administració pública o de les empreses a una situació activa d'alta implicació en la que saber-se co-creadors de solucions, havent-les treballat en equip, i havent après en el procés, els genera un empoderament i un sentiment de pertinença al municipi molt elevat.

Quins àmbits abarcarà?

Granollers, com a capital de la comarca del Vallès Oriental, té un gran poder d’atracció i de tracció en els territoris propers. És per això que aquesta iniciativa innovadora pot fer aflorar i atraure talent local que s’involucri en projectes d’innovació social digital i que s’estableixi a la ciutat de manera temporal o permanent.

Aquest talent pot catalitzar a la ciutat en forma solucions a reptes complexos d’altra manera difícils de solventar; de nous negocis emprenedors que desenvolupin solucions innovadores; de personal qualificat per a les empreses locals; de noves creacions artístiques per al consum local o global; de noves formes d’aprendre a les escoles que preparin als infants per a la societat del futur; d’una nova forma d’entendre la ciutadania i la seva responsabilitat i compromís amb l’entorn; i de moltes altres maneres que, tractant-se d’un àmbit que està experimentant un fort creixement arreu del món, encara no som capaços d’imaginar.

Gràcies a la comunicació, Internet i les xarxes socials, aquest projecte pot fer que Granollers adquireixi un lideratge singular que vagi molt més enllà del propi territori i de la seva influència local, connectant-se amb altres iniciatives similars que estan aflorant en altres països i que s’observen com a una tendència en augment els darrers anys.