El Programa d'Actuació Municipal té un alt nivell de compliment

La ciutat s'ha transformat en quantitat i qualitat de serveis i equipaments

11 de Febrer 2011
+

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) de 2007 a 2011 inclou un miler de projectes, que en aquests quatre anys s'han assolit, tenint en compte que s'ha fet front a la crisi sense perdre de vista els grans reptes del mandat. En aquests quatre anys s'ha viscut un canvi de cicle, s'ha passat d'un moment expansiu el 2007 a la crisi econòmica que ha obligat a reajustar els projectes, tenint molt present que hi ha més gent que ho passa malament i més necessitats socials a les que atendre. Per aquest motiu s'ha creat el Consell Econòmic i Social que ha establert més de 135 mesures per fer front a la crisi. L'alcalde, Josep Mayoral, ha fet balanç de la feina feta i ha repassat un a un els principals projectes de ciutat.

244,9 M€ en inversió d'obra pública a Granollers

En aquests quatre anys la ciutat s'ha transformat, s'ha fet un esforç inversor important. La inversió d'obra pública a Granollers ha estat de 244,9 M€ (56,2 M € d'aportació de l’Ajuntament,  169,4 M € d'altres administracions i 19,3 M € promoguda pel sector privat). Aquesta inversió en obra pública ha esdevingut un motor econòmic de la ciutat que ha aportat una transformació a tota la ciutat, a tots els barris amb una visió integral i equilibrada de la ciutat i apostant per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la gent. S'ha transformat la ciutat de nord a sud; de llevant a ponent; revitalitzant els espais d’activitat econòmica; refent el centre històric; renovant barris; millorant la mobilitat; amb millors espais per a l’educació i la cultura; ampliant l’oferta dels equipaments esportius i sanitaris; amb més zones verdes i amb millors espais públics.

La transformació física de la ciutat, de la seva fesomia, del seu paisatge, és l'escenari de la transformació de la pell de la ciutat, de la qualitat i de la potencialitat de Granollers. Avui la ciutat ofereix més oportunitats educatives, culturals, esportives. Per exemple, el Teatre Auditori rep prop de 50.000 espectadors l’any i més de 36.000 persones han assistit a les darreres quatre edicions del festival MUSIKNVIU. El creixement de la pràctica esportiva és, també, un bon indicador de la vitalitat de la ciutat, va dir l'alcalde, afegint que les “instal·lacions esportives han tingut 250.000 usos.” La ciutat ha aprofundit en el seu compromís de suport als més fràgils i ha reforçat les seves estratègies de cohesió. “Avui Granollers ofereix més oportunitats tot i els temps incerts”.  
Mayoral va concloure explicitant que “tota aquesta obra i aquestes accions no són patrimoni d'un equip de govern, el que està fet, fet està i és patrimoni de la ciutadania. Ens preocupa la gent que pateix més l'impacte de la crisi econòmica. A la sortida de la crisi hi hem dedicat i hi dedicarem tota la nostra energia. També sabem que queden moltes coses per fer. La ciutat ha de mirar sempre endavant, tenir nous reptes i ha de buscar permanentment noves oportunitats.”