Les rampes mecàniques del carrer Carles Riba, entre el pg. de la Muntanya i el c. Lluís Vives, s'instal·laran al mig del carrer

El projecte preveu la creació d'una vorera de més de 5 m d'amplada en el costat sud que servirà d'accés als guals i incorporarà arbrat

25 de Octubre 2019
+
Imatge virtual del projecte del carrer de Carles Riba, entre el pg. de la Muntanya i el c. Lluís Vives

La nova fase de la instal·lació de rampes mecàniques del carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Lluís Vives es preveu que pugui estar acabat el mes de maig de 2021. El projecte tot just s’ha presentat al veïnat del carrer i ha de seguir els processos administratius pertinents fins a l’adjudicació de l’obra per concurs públic. En paral·lel, les rampes ja col·locades entre el carrer de Lluís Vives i el carrer de Veneçuela, podrien començar a funcionar a finals d’aquest mes o a principis del mes de desembre. 

Una vorera ampla amb arbrat

Entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Lluís Vives la rampa mecànica es col·locarà a partir de la meitat de l’eix longitudinal del carrer, pujant a la dreta. Aquest fet comportarà la demolició de l’actual vorera i de l’asfalt del carrer, fet que permetrà construir una vorera de més de 5 metres d’amplada entre la façana sud dels edificis del carrer Carles Riba i el límit de la rampa. Aquesta vorera servirà per al pas de vianants i per a l’accés als guals existents o que en un futur es puguin crear, alhora que s’hi plantarà arbrat. L’aparcament de la vorera nord del carrer Carles Riba es mantindrà, mentre que es perdran una desena d’aparcaments a la vorera sud. Els 165 metres de carrer, amb un pendent que s’acosta al 10 % de mitjana, es dividiran en tres trams de rampa.

El projecte preveu fer de nou tots els serveis del subsòl (clavegueram, recollida d’aigües pluvials...), reurbanitzar les noves voreres i les cruïlles amb els carrers de Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives, per millorar l’accessibilitat. 

Quan aquestes rampes entrin en funcionament, el carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives, passarà a tenir un sol sentit de circulació, de pujada. Aquesta mesura permetrà pacificar el carrer, donar més seguretat i resoldre els problemes existents actualment amb la connexió a la rotonda de la plaça de la Font Verda. Entre el carrer de Lluís Vives i el carrer Veneçuela, es mantindrà el doble sentit de circulació del carrer Carles Riba.

El pressupost total d’aquesta actuació (2a fase) és de 1.708.458,80 €, IVA inclòs, que inclou també dos anys de manteniment de les rampes.