L'ampliació de les voreres d'un tram del carrer Ponent permetrà plantar-hi arbres i crear zones de descans

La renovació d'aquest espai, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages, afavorirà la mobilitat i la seguretat del vianant. Les persones amb deficiència visual comptaran amb un semàfor acústic i amb peces de diferent textura en els guals de les voreres

18 de Juliol 2016
+
La Junta de Govern Local d'aquesta setmana ha aprovat inicialment el projecte per renovar les voreres del carrer de Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages. Es tracta d'un tram de 180 m lineals amb una alta freqüència de pas, especialment com a via d'accés al mercat del dijous, que connecta el barri de Ponent amb el centre i l'illa de vianants. L'objectiu principal d'aquesta actuació, amb una superfície de 1847 m2, és crear un espai públic que millori la convivència entre la mobilitat i la vida social i comercial del  carrer. 
 
Actualment les voreres tenen una amplada d'1,3 m aproximadament, insuficient per tenir una bona accessibilitat i, a més, la disposició de l'aparcament i de les zones de càrrega i descàrrega a tots dos costats, dificulta la visibilitat  en els punts d'encreuament de la calçada, alhora que també falten guals accessibles en els passos de vianants. El paviment del carrer és irregular i el vehicle disposa de més espai que el vianant, situació que es vol invertir amb aquesta actuació. Així, s'ampliaran les voreres existents 1 m de mitjana, en detriment d'eliminar l'aparcament en filera del costat oest, de manera que el carril de circulació s'ajustarà a 3,2 m, excepte en el tram entre el carrer de Josep M. Ruera i el carrer de Torras i Bages, on es mantenen dos carrils de circulació necessaris per facilitar el gir cap al carrer de Torras i Bages i on no hi haurà aparcament. 
 
A més, es crearan orelleres a les voreres dels passos de vianants, per afavorir la visibilitat i l'accessibilitat i s'habilitaran nous passos de vianants elevats, excepte en la cruïlla del carrer Torras i Bages. També hi haurà un nou pas davant l'accés a l'Escola Jardí. 
 
Pel que fa als serveis, es renovarà la xarxa de distribució d'aigua i la de sanejament, en aquest cas, en el tram entre el carrer Josep M. Ruera i el carrer Rec. S'ampliarà la xarxa elèctrica i es soterraran les línies aèries i es retiraran els suports existents. A més es crearà una nova canalització soterrada de telefonia i fibra òptica i un prisma soterrat per a enllumenat públic i les telecomunicacions municipals. Es reforçarà l'enllumenat en els passos de vianants i cruïlles amb lluminària amb led. 
Els semàfors existents amb el carrer de Torres i Bages es desplaçaran i s'instal·lara un avisador acústic per a persones amb deficiència visual. Aquestes persones també notaran que els guals que s'habilitaran a les voreres es pavimentaran amb peces de textura tàctil.
 
La formació d’orelleres propicien que les voreres s’eixamplin més, permetent la plantació de vuit arbres i la instal·lació de grups de bancs i cadires, fets de llistons de polímers reciclats, que crearan zones de descans, en especial davant l'Escola Jardí davant de la qual es col·locarà una barana per a la protecció dels vianants.