Granollers sancionarà les entitats bancàries que tinguin pisos buits

Aquest és un acord de la Junta de Govern Local

14 de Gener 2014

 

La Junta de Govern Local ha aprovat, aquest dimarts, multar a les entitats bancàries que tinguin habitatges desocupats, amb una sanció de fins a 900.000 €, sense perjudici de la imposició de multes coercitives per un import màxim del 20% de la indicada quantia, i fins a un màxim de tres, en cas d'incompliment d'allò requerit dins els terminis assenyalats. Aquesta és la mesura que acorda l’Ajuntament de Granollers per exigir a totes les entitats que disposin d’habitatges permanentment desocupats a Granollers els posin a la demanda de lloguer social. 

Amb aquest acord de la Junta de Govern Local, que té suport de tots els grups municipals del consistori: PSC, CiU, PP, ICV-EUiA i Acció Granollers, s’elaborarà una relació d’habitatges desocupats propietat d’entitats financeres i es deixarà un termini màxim d’un mes perquè la propietat ofereixi l’habitatge a lloguer que gestionarà l’Oficina Local d’Habitatge de Granollers Promocions SA.

L’Ajuntament de Granollers considera que cal seguir treballant per evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguin exclusivament sobre la part més vulnerable, les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.

 

L’Ajuntament fa un any que porta a terme accions per pal·liar aquesta situació

L’Ajuntament fa temps que impulsa accions en aquest sentit. El Ple del 29 de gener de 2013 es va aprovar el Pla d’acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris. El 5 de març es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers al conveni per a la creació de Fons Socials d’Habitatge. Els resultats d’aquestes accions no són suficients. Constatat el fet que hi ha molts habitatges desocupats a la ciutat que són propietat d’entitats financeres, i que hi ha una important demanda d’habitatge de lloguer social per part de persones i famílies que estan patint greus problemes econòmics, l’Ajuntament de Granollers emplaça a les entitats bancàries propietàries d'habitatges a posar-les al mercat de lloguer en condicions assequibles.