Granollers completa la reforma del passeig de la Muntanya

Els treballs han tingut una durada de sis mesos

24 de Novembre 2014
+
Foto: Toni Torrillas
Granollers ha completat la segona fase de la reforma del passeig de la Muntanya després de les obres que s'han fet en el tram entre la plaça de la Font Verda i el carrer de Francesc Ribas, des del mes de juny fins al mes de novembre.
 
L'objectiu d'aquesta actuació, que ha portat a terme Obres i Serveis Roig, SA, amb un pressupost de 701.739,50 euros ha estat fer més accessible el carrer, amb l'ampliació de les voreres. En concret, en el tram comprès entre la plaça de la Font Verda i el carrer dels Pintors Vergós, l'ampliació de la vorera ha estat de 40 cm a cada costat i a partir d'aquest punt de 80 cm només en la vorera est fins al carrer de Francesc Ribas. Aquesta ampliació de les voreres ha comportat la reducció de l'amplada de la calçada destinada a la circulació de vehicles, prioritzant d'aquesta forma l'espai per al vianant en front del vehicle. Per afavorir la seguretat, la visibilitat i l'accessibilitat dels vianants s'han construït orelleres a les voreres on hi ha les cruïlles amb altres carrers i s'ha reforçat l'enllumenat en els passos de vianants.
 
El carrer s'ha asfaltat de nou en funció dels diferents usos. També s'ha aprofitat l'obra per reordenar les zones d'aparcament en filera i de càrrega i descàrrega. 
 
L’enllumenat públic s'ha substituït per fanals amb làmpades led de baix consum. Pel que fa als serveis s'han soterrat algunes línies aèries elèctriques, s'han canviat canonades obsoletes d’aigua potable i s'ha renovat un tram de 60 metres del clavegueram existent. A més, s’ha aprofitat la reforma per incloure-hi una xarxa nova de telecomunicacions per estendre la fibra òptica en un futur. 
 
Respecte a la jardineria, s'han plantat tres tipus d'arbres de diferents espècies alternats al llarg del carrer, per crear color i variació en el paisatge, més adients pel tipus de carrer i el manteniment de la via. Per regar-los s'ha creat una xarxa de reg automàtic. Bancs, cadires i papereres completen la renovació.
 
A finals de 2010 van acabar les obres de renovació de l'altra tram del passeig de la Muntanya, entre el carrer de Josep Umbert i la plaça de la Font Verda.
 
Aquesta obra ha estat possible gràcies a una aportació de 700.000 euros de la Diputació de Barcelona, i la resta, fins a cobrir la totalitat de despesa, per part de l'Ajuntament de Granollers.