Els tres plans de xoc municipals han permès contractar 299 persones

En el pressupost municipal de 2015, l'Ajuntament tornarà a destinar un milió d'euros per continuar les mesures destinades als col·lectius amb més dificultats a causa de la crisi.

17 de Novembre 2014
+
En la foto, d'esquerra a dreta, Fermín Gutiérrez, portaveu del Grup Municipal Popular; Jordi Terrades, portaveu del PSC, Josep Mayoral, alcalde de Granollers; Andrea Canelo, regidora de Promoció Econòmica; Germán Cequier, del Grup Municipal de Convergència i Unió; i Josep Casasnovas, portaveu del Grup Municipal ICV-EUiA. Hi faltava el portaveu d'Acció Granollers (ERC, RCat, Gi i JERC) Pep Mur que finalment no hi ha pogut assistir

En els tres plans de xoc que l'Ajuntament de Granollers ha aplicat des de 2012, amb una inversió total de 3,5 milions d'euros, 299 persones s'han pogut beneficiar de mesures de foment de l'ocupació, ja sigui amb plans d'ocupació (contractació directa durant 6 mesos per fer serveis d'interès general per a la ciutat), o amb la contractació de joves o majors de 45 anys (en aquest cas subvencions a les empreses que contractin aquests col·lectius durant 9 mesos). Les accions per incentivar l'ocupació (2.487.900 euros) són bona part de la despesa que l'Ajuntament ha fet en aquests tres anys, d'un total de 3,5 milions d'euros, procedents dels pressupostos municipals. 

Més de 1.100 nens i nenes han rebut beques

1.106 nens i nenes (sense comptar les beques de menjador de 2014 que s'atorgaran abans d'acabar l'any) han estat beneficiaris dels 376.000 euros que s'han destinat a beques (de menjador, 322; bressol, 147; esportives, 359; i per a casals d'estiu, 278).

La formació dels joves també ha estat un dels eixos d'actuació en el plans de xoc. 151 joves, sense la ESO o amb la ESO però que no han seguit fent altres estudis, han participat en els diferents cursos que s'han programat. En aquesta formació s'hi han invertit 185.200 euros. 

Les entitats del Tercer Sector (APADIS, el Xiprer i Creu Roja) han rebut en aquests tres anys 78.000 euros en total per finançar la seva pròpia activitat d'acompanyament a les persones que pitjor ho estan passant per la crisi. 

En relació als temes d'habitatge l'Oficina d'Intermediació Hipotecària ha tramitat un total de 70 expedients des de 2012. Aquesta oficina assessora legalment persones i famílies en situació de risc residencial per trobar una solució consensuada amb les entitats financeres, a fi que puguin evitar o posar fi a una eventual execució hipotecària.

1,5 milions destinats al Pla de xoc de 2014

El 2014 s'ha donat continuïtat al servei d'acollida urgent per a famílies en els dos pisos habilitats per l'Ajuntament de Granollers i ha continuat l'activitat l'Oficina d'Intermediació Hipotecària. En aquest apartat s'hi han invertit 48.000 euros. 

En mesures de foment a l'ocupació s'hi han destinat 1.109.500 euros, la major part dels quals en la contractació de 131 plans d'ocupació municipals. El termini perquè les empreses es puguin acollir a les subvencions per contractar joves menors de 30 anys i persones més grans de 45 anys, s'ha prorrogat fins al 15 de desembre. Aquest és també el cas de les subvencions del finançament dels interessos dels préstecs demanats a entitats financeres per a noves iniciatives empresarials localitzades a Granollers i les subvencions a persones desocupades que iniciïn el seu propi negoci.

Respecte a les beques, on s'hi destinen 108.000 euros, se n'ha atorgat 56 per a escoles bressol i 226 d'esportives, i les beques de menjador permetran ajudar a un centenar de famílies quan siguin atorgades abans de finals d'any, a més de 20.000 euros per ajudar a la compra de llibres escolars.

Pel que fa a la formació de joves entre 16 i 25 anys sense l'ESO, el mes de setembre van començar dos cursos. Un PQPI d'Hostaleria, per a 15 alumnes, i un curs de so i escenografia, per a 18 alumnes. Els joves, entre 16 i 24 anys, que sí que tenen l'ESO aprovada però que no han seguit estudiant o no han pogut entrar al cicle formatiu que volien iniciaran aquest mes de gener un curs d'atenció al client en llengua anglesa, primers auxilis i ofimàtica. La previsió és que aquest curs el puguin fer 20 alumnes. 

Finalment aquest novembre han començat els tallers per obtenir la certificació de competències ACTIC que acredita les competències en tecnologies de la informació i la comunicació. 80 alumnes es poden beneficiar d'aquesta formació que els permetrà obtenir un certificat útil a l'hora de buscar feina.