Comencen les obres de la nova vorera del carrer de Llevant

Mentre es faci l'actuació, que s'allargarà per espai de deu setmanes, es podrà seguir circulant pel carrer.

01 d'Abril 2014
+
Estat actual de la vorera del carrer de Llevant, abans de fer les obres
El proper divendres 4 d'abril s'iniciaran les obres d'ampliació de la vorera est del carrer de Llevant. Els treballs tenen una durada prevista de deu setmanes, per la qual cosa es preveu que s'acabin el mes de juny. L'empresa Serxar, SAU portarà a terme les obres que tenen un pressupost de 264.063,14 euros, IVA inclòs. 
 
L'objectiu d'aquesta obra és ampliar i endreçar els nous elements de la vorera per millorar l'accessibilitat i la seguretat en un carrer molt transitat per vianants, ja que connecta l'estació de tren de Granollers Centre amb el centre i l'est de la ciutat. També s'asfaltarà de nou el carrer.
 
En l'actuació es preveu mantenir l'enllumenat actual i es farà una canalització soterrada en tota la longitud de la vorera, tant per a l'enllumenat com a per a les telecomunicacions. Pel que fa al clavegueram, l'actuació es limita a fer les connexions dels nous embornals, que milloraran la recollida d'aigües pluvials, a la canalització existent i la construcció de nous pous de registre per facilitar les tasques de manteniment.  
 
Amb la voluntat de pacificar el trànsit i millorar la seguretat dels vianants a l'hora de travessar el carrer, es construiran unes orelleres en els passos de vianants que desenvoquen als carrers de Foment, Indústria, Josep Umbert i plaça de Serrat i Bonastre. 
 
Quant al mobiliari urbà, es col·locaran papereres a tots els passos de vianants i bancs en la zona de descans propera a l'estació de tren de la plaça de Serrat i Bonastre. També es portarà a terme una reordenació de l’arbrat, amb espècies més adequades per mantenir el paviments i els serveis soterrats, i es col·locaran jardineres quan l'ampliació de la vorera ho permeti. L'arbrat i les jardineres es regaran per sistema gota a gota gràcies a la construcció d'una nova xarxa de reg que passarà al llarg de tota la vorera. 
 
Les obres començaran a l'altura del carrer de Foment i avançaran al mateix temps en els dos sentits del carrer, nord i sud. Per tal de mantenir oberta la circulació de vehicles a llarg del carrer de Llevant, no es podrà aparcar en els trams afectats per les obres. Només es faran talls puntuals en la circulació quan es construeixin les orelleres o quan s'asfalti el carrer. La intervenció que es farà no modificarà els sentits de circulació ni les actuals places d'aparcament.
 
Aquesta actuació s'inscriu en el Pla d'intervenció integral del barri de Sant Miquel, que preveu un seguit d'actuacions tant d'urbanització i millora dels carrers i voreres, com de dinamització econòmica i social de la zona.