App FM Blancs i Blaus de Granollers

Entre les principals novetats d’aquesta 40a edició de la festa hi trobem la posada en funcionament de l’App FM Blancs i Blaus Granollers, on podrem trobar la programació, un marcador actualitzat de proves de competició, reglaments i també el relat. A més, serveix per avisar de les novetats de darrera hora o de possibles canvis en actes per causes climatològiques o organitzatives. És la manera més ràpida i àgil d’estar al cas de tot el que passa durant la festa, i és de descàrrega gratuïta per a telèfons Android i Apple.

L’app neix amb la voluntat d’esdevenir un canal de comunicació directe amb la ciutadania durant els 9 dies de festa, àgil, ràpid i sostenible, ja que ha de permetre reduir la quantitat de programes impresos.

Disponible per a IOS i Android