L’FP dual, una modalitat formativa cabdal per captar talent a Granollers

El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers, els centres de Formació Professional i les entitat empresarials de la ciutat han organitzat la Jornada «La Llei d’FP Dual i els Certificats professionals: oportunitats per a les empreses"

29 d'Abril 2024
+
Jornada «La Llei d’FP Dual i els Certificats professionals: oportunitats per a les empreses"

La Sala Francesc Tarafa ha acollit avui dilluns la Jornada «La Llei d’FP Dual i els Certificats de Professionalitat: oportunitats per a les empreses». Aquesta trobada té per objectiu explicar les novetats que ha introduït la llei de l’FP Dual, que seran d’aplicació ja al pròxim curs, respecte als certificats de professionalitat, entre altres. Durant la jornada, 4 empreses i el seu alumnat han explicat la seva experiència per apropar aquesta modalitat d’aprenentatge a altres empreses que encara no hi participen.

FP Dual a Granollers

En els darrers anys, la formació dual, que combina els processos d’ensenyament i aprenentatge de la formació professional a l’empresa i al centre de formació, ha anat creixent i fent-se cada vegada més habitual. A Granollers, aquest curs hi ha 2.850 alumnes matriculats en cicles d’FP de grau mitjà i superior, dels quals 222 cursen la modalitat d’FP dual. Així mateix, hi ha 225 empreses a la ciutat que tenen convenis per a aquest tipus de formació. Els àmbits professionals que l’ofereixen a la ciutat són: Transport i Manteniment de vehicles, Serveis Socioculturals, Sanitat, Química, Instal·lació i manteniment, Informàtica i Comunicació, Imatge Personal, Fabricació Mecànica, Energia i Aigua, Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica i Comerç i Màrqueting.

Avantatges de l’FP Dual per a l’alumnat

L’FP Dual ofereix a l’alumnat un aprenentatge de qualitat, amb l’adquisició de les habilitats i coneixements de l’ofici sense intermediaris, directament des de l’empresa. Afavoreix l’entrada al mercat laboral i més projecció professional, atès que les empreses valoren millor els alumnes amb aquesta formació. També ofereix la possibilitat de fer formació en una empresa estrangera, aprendre l’idioma a més de l’ofici i guanyar competitivitat en el mercat laboral; l’FP Dual gaudeix de molta reputació a escala europea. Per altra banda, els alumnes reben una remuneració, a diferència de l’FP tradicional, en què habitualment les pràctiques no són remunerades. I l’experiència en el mercat laboral ofereix a l’alumnat una xarxa de contactes molt útil per desenvolupar la carrera professional.

Els Certificats professionals

Amb l’entrada en vigor de la nova llei orgànica de formació professional s’ha consolidat un únic sistema que permet als centres, on fins ara s’han executat cicles d’FP, comptar amb aquesta nova tipologia de formació, adient per donar resposta als perfils professionals requerits pel teixit productiu.

Es podran cursar Certificats professionals a través d’una formació completa o modular, de manera que progressivament es podran anar adquirint competències professionals que ja permetran l’exercici d’una professió.

Aquesta iniciativa també constitueix un pas endavant de cara a la creació dels futurs centres de Formació Professional integrada. Són centres de formació que oferiran els serveis bàsics del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, i que es constituiran com a referents formatius sectorials i territorials.

El Consell de l'FP de Granollers

El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers és un òrgan consultiu i de participació social que promou l’Ajuntament de Granollers. Hi participen tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat. Té com a finalitat establir una línia de cooperació entre el sistema educatiu i el sistema productiu per gestionar un pla de la ciutat per a la transició a la vida activa i un pla ciutadà per a la formació professional. El Consell té la voluntat d’integrar totes les plataformes existents amb l’objectiu d’optimitzar la inserció i la competència professional de la ciutadania i la cooperació a la conformació de les decisions que en aquest sentit han de prendre els òrgans de govern municipals. Creat l’any 2009, és un dels consells territorials amb més trajectòria a Catalunya, i entre altres organitza la Fira Guia’t per l’orientació conjuntament amb el Consell Comarcal. Gestiona beques Erasmus per la mobilitat internacional dels alumnes d’FP de la nostra ciutat i incideix en l’oferta de formació professional que s’ha de desenvolupar al nostre territori per estar alineada amb les necessitats de les empreses.