Desperta l'artista, guia de formació artística de Granollers

Desperta l’artista sorgeix d'una iniciativa comuna entre l’Ajuntament de Granollers i les escoles de formació artística de la ciutat que té la voluntat d’ajudar i promoure aquests centres.

L’Ajuntament ha publicat una guia per promoure les activitats de formació artística entre la ciutadania de totes les edats, amb informació pràctica, dades de contacte, descripció dels diferents centres, de la formació que imparteixen i el públic a qui va destinada.

Per tal de conèixer les diverses escoles i centres que imparteixen formació artística a la ciutat, tothom qui ho desitgi pot sol·licitar provar una classe gratuïta. Per fer-ho cal contactar amb el centre on es vol provar.

Desperta l’artista recull totes les propostes de formació de les diferents disciplines artístiques que Granollers ofereix a la ciutadania a través de més d’una vintena de centres educatius.