Geoserveis

Els geoserveis permeten accedir a geoinformació en línia utilitzant les vostres aplicacions o visors mitjançant connexions en format wms.

Els wms (web map service) definit per el OGC (Open Geospatial Consortium) produeix mapes de forma dinàmica amb informació geogràfica de diferent temàtica.

La connexió amb el nostre servei wms permet accedir a qualsevol capa de les que ofereix l’Ajuntament mitjançant peticions en línia al nostre servidor. Les següents urls ens permeten connectar amb aquesta informació en qualsevol de les aplicacions que permetin aquestes connexions: QGIS, ARCGIS, Geomedia Professional... o mitjançant alguns visors web com el de l’Institut Cartogràfic de Catalunya o el de la Generalitat de Catalunya.

URL wms Mapa Granollers: https://gis.granollers.cat/emap/ogc.aspx?prjid=mapgran

URL wms Mapa Granollers Gris: https://gis.granollers.cat/emap/ogc.aspx?prjid=mapgris 

 

Capabilities