Paper i cartró

Reciclant de manera correcta el paper i cartró, estarem estalviant energia i matèries primeres respecte si el paper s'hagués de fer partint de pasta verge. A més a més, estarem evitant emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja que per cada kg d'aquesta matèria reciclada, estalviem emetre 2,3 kg de CO2, és a dir, que amb 150 kg de paper i cartó reciclat evitaríem les emissions d'un viatge de 800 km en automòbil.

A Granollers representa un 25% dels residus generats a la ciutat, però en podríem reciclar més si separéssim bé els residus. El paper i cartró, al contenidor blau.

Què hi hem de llençar?

 • material d’oficina (llibretes, sobres, papers, etc.) sense grapes i clips
 • diaris i revistes
 • capses de cartró
 • envasos de paper
 • papers d’embolicar

Què no hi podem llençar?

 • papers plastificats
 • cel·lofana
 • tovallons i paper de cuina usats
 • fotografies
 • tetrabrics

Consulta on depositar la resta de deixalles al cercador de la web 'Residus, on vas? de l'Agència de Residus de Catalunya 

HORARI PER LLENÇAR PAPER I CARTRÓ Les 24 hores del dia, de dilluns a dissabte. Els festius no es fa recollida de residus