Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals del Teatre Auditori de Granollers

El 3 de juny de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva de la concessió d’ajuts per a la modernització i la gestió de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Convocatòria: 

Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals

Política Palanca:            9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport

Component:                   24. Revaloració de la indústria cultural

Inversió:                        2. Dinamització de la cultura al territori

                                       (II) suport al sosteniment estructural i la modernització i readequació de les estructures de gestió del sector de les arts escèniques i la música  

 Introducció

El Teatre Auditori de Granollers, inaugurat fa 20 anys, és un equipament de referència a la ciutat de Granollers amb un aforament de 700 localitats. Granollers és una ciutat amb més de 60.000 habitants compromesa amb el repte de protegir el planeta i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) marcats per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L'any 2016, va ser el segon teatre de Catalunya, després del Gran Teatre del Liceu, a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El Teatre Auditori garanteix l'accés a les arts escèniques i la cultura en general, per mitjà d’una oferta d'espectacles i activitats, àmplia, diversa i de qualitat. La seva finalitat és contribuir a crear un projecte cultural compartit per artistes i espectadors que permeti situar la cultura al centre d'un públic nombrós, divers i actiu, compromès amb l'entorn, l'educació i la societat, amb la música com a motor de referència, que aposta per la creativitat i la cooperació en l'àmbit cultural.

Disposa d'un Pla Director 2018-2028 disponible a la web www.teatreauditoridegranollers.cat.

Objectius

En l’actualitat, hi ha la necessitat de renovar part del seu equipament per seguir oferint un servei públic de qualitat i ser més eficient energèticament. Part d’aquestes inversions, com les superfícies de control, tota l’electrònica i el cablejat annex, ja s’han renovat puntualment, però amb aquest projecte es vol assolir l’objectiu d’acabar de modernitzar els equips tècnics del teatre per fer-los molt més eficients i competitius.

Descripció

Amb aquest projecte es pretén canviar la il·luminació escenotècnica a totes i cadascuna de les diferents sales d'espectacles i assaigs per d’altres de menys consum energètic, amb l'objectiu central d'aconseguir una instal·lació amb un consum més eficient i sostenible.

El projecte garanteix l'eficiència energètica, redueix el consum d'energia, manté els mateixos serveis energètics, protegeix el medi ambient i fomenta un comportament sostenible en el seu ús. Les inversions promouen un entorn de transformació ecològica, amb alt impacte al sector de les arts escèniques, tant en els processos de creació artística, amb les residències artístiques i els muntatges escènics, com en l'impacte generat a la societat.

El projecte s’alinea amb les directives de la UE i el Green Deal, amb l’objectiu de promoure l’eficiència energètica i aconseguir estalvis energètics en edificis, responsables del 40% de l’ús de l’energia. Alhora, el projecte té un gran potencial per generar i fer de tractor de nova activitat econòmica i ocupació.

Accions

Es defineixen 3 conjunts d'actuacions:

Actuació 1: Modernització del sistema d'il·luminació analògica a digital: Substitució de la superfície de control actual de la Sala Gran per una superfície amb prestacions actuals per treballar amb tecnologies LED i caps mobils:

1u. superfície de control Marca MA. Model grand MA3 light CRV.

Característiques principals:

 • Real time control per 250.000 paràmetres per sessió amb connexió a les unitats de procés Gran MA.
 • 60 playbacks separats
 • 16 x-keys assignables
 • 3 etherCON 6 USB connectors
 • 4 universos DMX,
 • 1 teclat integrat

2u. Multi-Touch Scree 23” DVI/VGA 1900x1080 16:9

Actuació 2: Modernització del sistema de vídeo a digital:

1u Projector Làser Panasonic model PTRZ120BEJ 1DLP WUXGA de 12000 lumens. Òptica intercambiable :

1u Òptica zoom (0.79-0.98) ref PC ETDLE85

1u Òptica zoom (1.4-20.7) ref PC ETDLE150

1u Òptica zoom (2.4-3.7 1) ref PC ETDLE250

Actuació 3: Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica:

Característiques principals:

 • Possibilitat de moviments en velocitat variable
 • Possibilitat de memoritzar les alçades de treball de cada barra
 • Possibilitat de memoritzar programes amb diferents memòries
 • Possibilitat de programar el moviment de totes les barres
 • Fàcil visualització del posicionament de les barres mitjançant la pantalla tàctil

Desmuntatge de tot el sistema actual de moviment de barres.

Compra i instal·lació de motors d'1,5kw amb doble fre i eix per sortida d'encoder.

Compra i instal·lació de motors de 3kw amb doble fre i eix per sortida d'encoder (Conxa acústica).

Control i protecció amb motors automàtics programables i accionament manual, programació del sistema de control segons paràmetres establerts.

Cablejat i connexió de nous elements del sistema dels motors, doble fre i encoder.

Proves de funcionament i posada en marxa.

Fites i cronograma

Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals del Teatre Auditori de Granollers

 

Modernització del sistema d'il·luminació analògica a digital: Substitució de la superfície de control actual de la Sala Gran per una superfície amb prestacions actuals per treballar amb tecnologies LED i caps mòbils

Setembre 2022 - Novembre 2022

Modernització del sistema de vídeo a digital

Febrer 2022

Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica

Setembre 2022 - Novembre 2022

Finançament

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

84.948,00 €

D’acord amb la convocatòria, l’import de la subvenció s’ha de destinar a actuacions executades en l’àmbit d’actuació en el període comprès entre 30 de desembre de 2021 i el 30 de desembre del 2022.