Adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons Next Generation UE

En data 24 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva de la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons Next Generation UE.

Convocatòria: 

Adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya

Política Palanca:            9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport

Component:                   24. Revaloració de la indústria cultural

Inversió:                        2. Dinamització de la cultura al territori

                                      (VI) dotació a les biblioteques de llibres digitals i en paper

 Introducció

Biblioteques de Granollers és un servei públic municipal que garanteix la igualtat d’oportunitats de la ciutadania en relació amb l’accés a la informació, la cultura i el coneixement, i ho fa situant l’experimentació en el centre dels processos d’aprenentatge. Dona suport a la formació al llarg de la vida, fomenta la lectura i esdevé un centre de creació i un espai de trobada i d’intercanvi d’idees, per això es fa seva la cultura de la cooperació amb els agents de l’entorn i amb la ciutadania amb qui estableix una relació de col·laboració.

La col·lecció, conjuntament amb la funció prescriptora i mediadora dels seus professionals, esdevé un dels principals actius per desplegar l’estratègia de Biblioteques de Granollers.

Objectius

L’adquisició de llibres i altres materials a través dels recursos que s’ofereixen des de les diferents administracions permet a Biblioteques de Granollers desenvolupar una política de gestió de la col·lecció orientada a mantenir una col·lecció actualitzada, suficient, equilibrada i adequada als interessos de la ciutadania.

Descripció

El contingut i la temàtica dels llibres a adquirir seran tècnicament adequats per a les biblioteques públiques: filosofia, ciències socials, ciències, belles arts i esports, lingüística i literatura, narrativa, narrativa juvenil, poesia, teatre, llibres infantils d’imaginació, llibres infantils de coneixements, i qualsevol altra matèria que es consideri interessant per als usuaris de la biblioteca.

Amb l’objectiu d’incidir, també a través de la col·lecció, en la construcció de societats fonamentades en valors democràtics com la integració, la inclusió, la diversitat i la igualtat, es prestarà especial atenció a la incorporació materials inclusius, com ara obres de lectura fàcil, de lletra gran, de Braille, etc. 

Accions

Adquisició de llibres adequats per a les biblioteques públiques per valor de 5.400 €; 2.700 € per cadascuna de les biblioteques de Granollers.

Fites i cronograma

Adquisició de llibres

 Setembre 2022

Finançament

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

5.400,00 €