Adreça

Centre d'Atenció Integral a les Famílies

Adreça :
C. Primer Marquès de les Franqueses, 123
Telèfon :
93 861 83 98
Descripció :

En la primera fase del centre, funcionaran tres serveis:

- punt de trobada familiar: Servei creat per facilitar espais neutres que ofereixin, davant de certs incompliments de règim de visites de fills i progenitors, la possibilitat de facilitar aquest compliment. És un espai fí­sic on s'afavoreix una relació fí­sica i emocional entre el progenitor que no posseeix la guarda i custòdia amb el seu fill/a així­ com la relació entre germans i/o altres familiars.

- petits i grans: És un projecte destinat a infants de 0 a 4 anys, acompanyats de la mare/ pare o adult responsable, on es potencia la interrelació entre pares i fills a través del joc i l'intercanvi d'experiències i actituds en la criança i educació dels nens/es. La finalitat última del servei és atorgar als pares els seu paper com a primers i principals educadors dels seus fills.

- teràpies familiars: s'ofereixen teràpies familiars a un nombre concret de famílies derivades per serveis socials.