Adreça

Escola de Música ART-9

Adreça :
c. Santa Elisabet, 9
Telèfon :
938 701 562
Adreça web :
http://www.artnou.org
Descripció :

ART-9 és una escola de música d'iniciativa privada creada l'any 1980 per Àngels Costa, autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Imparteix educació musical per a infants, joves i adults de totes les edats. Es fan classes de grup i individuals de tots els estils musicals: clàssic, modern i tradicional.

També s'ofereixen les següents activitats: Música per a nadons, taller per a nens i nenes a partir de 3 anys, grau elemental i mig de llenguatge musical, solfeig per adults, solfeig i harmonia moderns, instruments, master-class, cursets intensius, conferències, conjunt vocal, conjunt instrumental, combos, música de cambra, orquestra, coral ART-9 a partir de 3 anys.

Facebook: @EscolademusicaART9

Data actualització: març 2018