Cinc equipaments municipals participen en la 9a edició de la Marató de l’Energia

Del 2 de febrer a l’1 de març es farà sensibilització en l’ús i el consum eficient d’energia i l’estalvi econòmic es destinarà a lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència climàtica

31 de Gener 2024
+
Cinc equipaments municipals participen en la 9a edició de la Marató de l’Energia

L’Ajuntament de Granollers participa un any més en la Marató RE-M de l’estalvi energètic i organitza diverses activitats per avançar en una nova cultura energètica. Aquesta campanya impulsada per l’empresa l’Origen, arriba enguany a la novena edició i té com a principal objectiu sensibilitzar i difondre bones pràctiques en l’ús del consum eficient d’energia per lluitar contra la pobresa energètica i el canvi climàtic.

L’Ajuntament de Granollers participa en aquesta iniciativa des de la primera edició l’any 2016, excepte l’any 2021 a causa de la Covid-19, i enguany s’hi suma amb la participació de cinc equipaments municipals: el camp de futbol de Primer de Maig, el camp de futbol de Ponent, el camp de futbol del carrer Girona, l’edifici de les oficines de l’Ajuntament al carrer de Sant Josep, 7 i les oficines del carrer Princesa, 54.

Del 2 de febrer a l’1 de març, es proposaran accions organitzades per setmanes temàtiques, tot i que cada setmana s’ha de fer el possible per intentar estalviar en tots els subministraments. Així, la setmana del 5 de febrer se centrarà en l'aigua; la del 13 de febrer en la climatització; la del 19 de febrer serà la de l’enllumenat, els aparells elèctrics i de serveis comuns; i la del 26 de febrer; la de les emissions i la mobilitat.

Atès que l’Ajuntament ha fet millores en l’enllumenat dels edificis d’oficines del carrer Sant Josep, 7 i la Comissaria de la Policial Local, i dels camps de futbol de Ponent i Primer de Maig, la Marató RE-M serà una oportunitat per tal que les persones gestores i usuàries de les instal·lacions rebin formació i sensibilització sobre les bones pràctiques en l'ús de l'energia i el funcionament d’aquestes. I és que l’aplicació de bones pràctiques en l'ús d’instal·lacions maximitza el potencial d’estalvi de les inversions realitzades.

A més, l’estalvi econòmic aconseguit durant aquestes quatre setmanes es destinarà a actuacions per mitigar la pobresa energètica i l’emergència climàtica. Durant les set edicions fetes s'ha assolit un estalvi energètic que equival a més de 27.250 euros i hi han participat 55 equipaments.

A escala de Catalunya, hi participen més de 115 equipaments administratius, culturals, esportius, socials, de sanitat i educatius. Persones treballadores i usuàries d’aquests centres col·laboraran en accions com la reducció d’hores en la climatització, el tancament de lluminàries, aturades parcials d’ascensors, control de l’horari de les màquines de vènding, tancament general de l’aigua els caps de setmana i festius o desendollar els equips que no es fan servir, entre d’altres.

Comunitat virtual RE-M  

La Marató RE-M impulsa una comunitat virtual a la qual els equipaments de les diferents tipologies poden accedir i penjar les accions que hagin fet per la IX Marató, veure quins són els altres participants i quines les accions que han decidit compartir amb ells. Hi haurà, a més, diferents materials informatius que es podran descarregar i compartir a les xarxes socials.

La Marató esdevé quelcom més que una campanya d’estalvi. És un projecte transversal que pretén aconseguir esforços puntuals que siguin significatius i visuals i que, en la mesura del possible, esdevinguin una adaptació a les diferents situacions en què ens podem trobar. S’anomena Marató no perquè sigui una competició, sinó perquè encoratja a què cada equipament assoleixi el seu millor resultat.

Més informació: www.granollers.cat/MaratoEnergia