Tràmits i notificacions per Internet, un pas més cap a l'administració electrònica

La presentació de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC) i la signatura d'un conveni que permetrà a l'Ajuntament de Granollers notificar els seus actes administratius per mitjans electrònics, actuacions que s'emmarquen dins del compliment de la Llei

21 de Setembre 2009
+

Amb l’objectiu d’evitar desplaçaments i cues a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, l’Ajuntament de Granollers ja té en funcionament dins de www.granollers.cat, l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), que permet fer tràmits i consultes municipals per Internet. Disposar d’un ordinador amb Internet i de certificat digital (DNI electrònic, IdCat o els que expedeixen la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Cambra de Comerç) són els requisits necessaris per poder fer tràmits en línia. Per a alguns tràmits i consultes no serà necessari identificar-se amb el certificat digital. De moment, a través de l'OVAC ja es es pot fer una instància, sol·licitar un volant d'empadronament o obtenir el duplicat d'un rebut, per esmentar només alguns exemples, però en fases posteriors aquest nombre de tràmits s'anirà incrementant.

Per tal d’orientar les persones sobre com obtenir un certificat digital i facilitar l’accés als tràmits de l’OVAC, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania dos dinamitzadors. Un, al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG, c. Mare de Déu de Montserrat, 36) de 16 a 20 h, de dilluns a divendres; i l’altre, al Centre Cívic Nord (c. Lledoner, 6), dilluns, dimarts i dimecres d’11 a 13 h. A més, entrant a www.granollers.cat es pot consultar el llistat dels equipaments públics que tenen ordinadors amb lector de DNI electrònic i que es poden fer servir lliurement per entrar a l’OVAC.
D'altra banda, dissabte dia 26, coincidint amb la sessió de xarxa ciutadana, convocada pel Pla director de la Societat de la Informació i del Coneixement, es faran al GRA tallers gratuïts per conèixer més a fons què és un certificat digital i com funciona l'OVAC. El taller s'iniciarà a les 10.30 h i es repetirà a les 11.30 h i a les 12.30 h. Igualment, l'Ajuntament ha editat tríptics informatius i cartells per difondre la importància de disposar de certificat digital per poder fer tràmits tant a l'Ajuntament com a d'altres administracions.

Una altra de les eines que podrem trobar dins l'OVAC és el formulari per poder rebre informació municipal per SMS, segons els nostres interessos. De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà avisar personalment a través d’SMS d’actuacions sobre determinats tràmits que s’hagin iniciat com, per exemple, comunicar la concessió d’una beca o el càrrec en compte d’un rebut domiciliat.

Un pas més en l’avanç cap a l’administració electrònica és adreçar per mitjans telemàtics les notificacions oficials dels actes i resolucions administratives, a les persones interessades que ho sol·licitin, amb totes les garanties jurídiques i tècniques.  Una opció a la qual s’ha acollit l’Ajuntament de Granollers gràcies a la signatura d’un conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (AOC), que facilita el servei, complint amb els requisits que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ja que permet acreditar la data i l'hora en què es produeix la posada a disposició de l'interessat de l'acte objecte de notificació. Per a l'Ajuntament de Granollers notificar electrònicament suposarà una economia de temps i de mitjans, mentre que  la ciutadania guanya immediatesa en la recepció de la notificació.