Més de 800 persones contesten el qüestionari Com vols el Granollers del futur?

Més de 800 persones han respost el qüestionari que es va repartir aquest mes de març dins del butlletí municipal, a equipaments municipals, forns de pa i a la web del Pla Estratègic, amb l'objectiu d'ampliar la participació en el procés d’elaboració del P

20 de Maig 2010
+

813 persones, 450 de les quals han respost l'enquesta en paper i 363 que ho han fet a través de la web del Pla estratègic, són les que han pres part d'aquest nou procés participatiu per definir i valorar els principals projectes del Granollers del futur, el resultat del qual s'incorporarà en el document final del II Pla Estratègic de la ciutat que s'aprovarà properament.

Preguntats sobre els principals avantatges de Granollers, el 42,6% considera que és una ciutat dotada de serveis públics i privats, un 33,2 % opina que té una oferta comercial variada i concentrada en el centre, mentre que un 30,6 % creu que la ciutat està ben comunicada. Respecte als inconvenients de la ciutat, un 33,1 % creu que és l'aparcament mentre que un 26,3 % considera que és la mobilitat i un 22,3 % la manca d'oferta d'oci.

En relació al coneixement i la valoració del Pla Estratègic, el 40 % el coneixen i més de la meitat dels participants considera molt important elaborar-lo.

En el qüestionari també es demanava que escollissin tres projectes clau dels quatre àmbits del Pla plantejats: espai públic, mobilitat i accessibilitat; desenvolupament econòmic; benestar de les persones i cohesió social; i formació, cultura i esport. 

Àmbit espai públic, mobilitat i accessibilitat
Un 67 % dels participants considera prioritari millorar la mobilitat i recuperar espais per als vianants, seguida de la preservació dels espais naturals de la ciutat i connectar-los amb altres de la comarca (63,9 %) i, en tercer lloc, desenvolupar i millorar les infraestructures de transport (55,7%).

Àmbit del desenvolupament econòmic
La meitat de les respostes es reparteixen equitativament entre dos projectes: desenvolupar els estudis de formació professional en coordinació amb les empreses de la comarca (69,6 %) i esdevenir ciutat de referència en l'atenció a la gent gran i a persones amb problemes d'autonomia així com fomentar la investigació i la ubicació d'empreses del sector (66,8%). El tercer projecte més votat és dinamitzar el comerç de proximitat com a marca distintiva de la ciutat (55,3%).

Àmbit benestar de les persones i cohesió social
En aquest àmbit destaca el projecte d'adaptar els serveis sanitaris públics a les necessitats de la població que ha estat votat per 4 de cada 5 persones (79,6 %), seguit del projecte de promoure els hàbits saludables, votat per 3 de cada 5 participants (59,2 %). La tercera opció amb més suport és incrementar els serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència per a persones dependents (50,4 %).

Àmbit formació, cultura i esport
El nivell de suport és molt similar entre tots els projectes d'aquest àmbit. No obstant, impulsar la pràctica de l'esport com a element educatiu i de transmissió de valors apareix com la opció més destacada amb un 60 %, seguit del projecte per millorar els espais culturals per facilitar l'accés de la ciutadania a la cultura (58,7 %). El tercer projecte amb més suport és promoure la formació en idiomes i l'ús social del català (56 %).

Pel que fa als projectes més suggerits espontàniament pels participants són els relacionats amb la promoció de la mobilitat sostenible (transport públic i bicicleta), i l'ampliació, millora i manteniment d'espais verds. La tercera proposta més votada ha estat millorar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat.