L'Arxiu Municipal de Granollers posa el Fons Família Rubí i Iglesias a l'abast de la ciutadania

Els propietaris d'aquest antic conjunt de documents i pergamins havien demanat la col·laboració municipal per al tractament arxivístic del material

25 de Gener 2010
+

L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i els germans Frederic i Margarita Malàs Iglesias han signat avui un conveni de col·laboració que ha permès classificar, descriure i instal·lar adequadament la documentació antiga de la seva família. Es tracta d'un conjunt documental, dels anys 1332 a 1929, format per 30 capses de documents en paper i 8 pergamins, provinents de l'activitat personal i professional d'aquesta família i de la gestió del seu patrimoni. Hi destaquen documents tant de l'època medieval com moderna, per les dades que aporten sobre el desenvolupament del centre històric i el molí de la vila. També, documents de l'època carlina.
La informació sobre aquest fons es pot consultar al web municipal, www.granollers.cat. Per mitjà d'aquest conveni, es formalitza la col·laboració que, l'any passat, ambdós germans van sol·licitar a l'Arxiu Municipal de Granollers. Per tant, s'hi recullen les condicions del tractament i l'accés a aquests documents. En concret, que l'Ajuntament de Granollers:
- dirigeix la intervenció arxivística
- aporta el material de conservació dels documents
- facilita la consulta del fons a l'Arxiu Municipal de Granollers.
I que els germans Frederic i Margarita Malàs Iglesias:
- assumeixen les despeses d'aquest tractament arxivístic
- es comprometen a adequar un espai adient al seu domicili particular per instal·lar-hi la documentació
- es comprometen a autoritzar l'accés als documents a tothom que hi estigui interessat.

El tractament arxivístic d'aquest fons l'ha realitzat l'arxiver Aram Magrins, sota la direcció de l'Arxiu Municipal. Un cop organitzada, aquesta documentació constitueix el Fons Família Rubí i Iglesias, que es conserva al domicili de la família propietària, però que es consulta a la seu de l'Arxiu Municipal de Granollers.
La durada inicial d'aquest conveni és d'un any, prorrogable anualment.