L'Ajuntament aprova el primer Pla de Millora Urbana

Amb els vots a favor del PSC, ERC i PP, i l'abstenció de CiU, el Ple va aprovar el sector 28C del barri del Lledoner

01 de Juny 2009

El sector 28 C, al barri del Lledoner, té una superfície de 4.803 m2, dels quals 983 m2 són espais lliures i 930 m2 de vialitat. Tot i ser un àmbit d'actuació petit té una gran importància estratègica ja que l'aprovació del seu Pla de Millora Urbana permetrà connectar el carrer Ripollès amb el carrer Ponent, i aquest vial oferirà, al mateix temps, una nova connexió amb la ronda Nord de Granollers.  L'edificabilitat total projectada per aquest sector preveu la a construcció de 90 habitatges, 30 dels quals amb un règim de protecció.

Aquest és el primer Pla de Millora Urbana que aprova l'Ajuntament de Granollers des de que es té la competència urbanística.  El Ple ha aprovat definitivament el Text Refós del Pla de Millora Urbana del sector 28C, redactat per l'Oficina de Gestió del POUM i promogut per l'Ajuntament de Granollers, un cop emès l'informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 2 d'abril de 2009.
Us adjuntem un plànol d'ubicació.