Fomentar la prevenció de drogues en l’àmbit familiar a través d'una guia

La guia està adreçada als joves i pares d'adolescents, entre 14 i 16 anys, i es pot consultar al web www.parlemdedrogues.cat.

27 de Octubre 2009

 Idees, comentaris i consells que ens ajuden a reflexionar sobre el consum de drogues. Aquest és el contingut que es pot trobar a la guia informativa per a la prevenció de drogues en l'àmbit familiar: "Drogues: comprendre, conèixer, actuar. "  Un treball,  fet conjuntament entre el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers i el Programa de Prevenció de Drogues de la Vall del Tenes, pretén exposar  pautes i idees amb la intenció de plantejar una imatge positiva de l’adolescència i proposa elements de reflexió i actuació davant del tema de les drogues. Està dirigida a mares i pares d’adolescents i, principalment, a aquells d’edats compreses entre els 14 i 16 anys.
La guia es difondrà els centres d’ensenyament secundari, a les famílies d’alumnes de primer cicle de secundària i als equipaments sanitaris. També es pot consultar a www.parlemdedrogues.cat

Els objectius principals de la guia són:

- Fomentar comportaments i actituds responsables davant el consum de drogues
- Oferir informació global i objectiva sobre la prevenció de drogues a les famílies.
- Potenciar els factors de protecció relacionats amb situacions de risc des de la família
- Donar a conèixer i facilitar l’accés als recursos de prevenció i atenció existents al territori
- Facilitar les eines necessàries per tal que es pugui detectar de forma precoç, possibles situacions de risc en el consum de drogues dels fills i filles.

La guia "Drogues: comprendre, conèixer, actuar " s'emmarca a la tasca d'atenció i assessorament a adolescents i a les seves famílies que es fa des de Granollers i els municipis de la Vall del Tenes.