Dissabte 25 de setembre s'inaugura la reforma de la carretera

La inauguració tindrà lloc a les 18 h amb un recorregut per la carretera que s'iniciarà des de la plaça de la Corona

17 de Setembre 2010
+

Les obres de la reforma de l'antiga carretera de Barcelona, des de la plaça de la Corona fins al carrer de Torras i Bages, ja estan acabades. En total s'han urbanitzat prop de 14.230 m2 d’un dels principals vials de la ciutat, amb un elevat volum d’activitat comercial i social. Aquesta adequació ha reconvertit aquest eix en un espai per als vianants, i que dóna continuïtat a les actuacions realitzades al nucli antic de la ciutat i a l'entorn més proper. Les places de la Corona, de Maluquer i Salvador i d’en Lluís Perpinyà també s’han arranjat. El conjunt de la urbanització ha permès fer obres en el subsòl, renovant els serveis d’aigua potable, clavegueram, instal·lacions elèctriques i infraestructures per a l’ús de noves tecnologies.

Un canvi profund i substancial

Els passos per dur a terme aquesta obra es van iniciar el 2003 quan es va convocar un concurs públic per escollir l’equip redactor del projecte bàsic d’urbanització, al qual s’hi van presentar deu empreses. ZFC arquitectes va ser l’estudi escollit ja que es va valorar la proposta que feien d’organitzar els espais, potenciant-ne la utilització per part de la ciutadania i les activitats lúdiques i comercials. Les associacions de comerciants, entre les quals Gran Centre, com a entitat directament més implicada, l’associació de veïns de Granollers Centre, i els grups municipals, entre d’altres, van participar en l’elecció definitiva de l’equip que s'ha encarregat del projecte executiu. 

Les obres es van iniciar a principis de 2009 i s'han dut a terme per trams, durant 18 mesos. El cost ha estat de prop de 4 milions d'euros, més de la meitat dels quals han estat subvencionats per la Generalitat de Catalunya, el Pla únic d'obres i serveis (PUOSC), la Diputació de Barcelona i la Secretaria General de Comerç.

La veu dels implicats

Des del dia que van començar les obres una comissió formada per tècnics municipals, l'empresa executora, el regidor d'Obres i Projectes, Albert Camps, i una nodrida representació de veïns i comerciants han fet seguiment de la transformació de la carretera en passeig. Cada quinze dies la comissió s'ha reunit i, conjuntament, ha valorat el procés d'urbanització. Un cop finalitzada l'obra, la comissió continua fent trobades amb l'objectiu de millorar l'obra. “Ara necessitem observar l'espai, cal estudiar, entre Ajuntament i veïns, com embellir la carretera” explica el regidor d'Obres i projectes, Albert Camps. La carretera és un espai que acull activitats ciutadanes i té un valor patrimonial i educatiu. En aquest sentit, la comissió es planteja una senyalització dels elements simbòlics que es troben, com és el cas de la torre rodona, el pas de les muralles, els espais que van ser bombardejats el maig de 1938, etc.