Col·laboració de col·legis professionals per determinar deficiències als blocs de pisos de Congost

Es tracta de conèixer l'estat dels edificis d'ús residencial d'aquest barri com a requisit previ per a la concessió d'ajuts de rehabilitació

03 de Novembre 2008
+

El president de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Lluís Xavier Comerón; el vocal territorial de la Junta de Govern del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Esteve Aymà, delegat del Vallès Oriental, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, han signat aquest matí un conveni de col·laboració necessari per aplicar línies d'ajut del Pla de Barris, per a la rehabilitació de blocs de pisos del barri Congost de Granollers.
Amb aquest acord, entre altres aspectes, ambdós col·legis professionals es compreten a:
designar, coordinar, formar -si s'escau- i assessorar els tècnics que elaborin els Tests dels Edificis i/o l'informe tècnic corresponent
gestionar l'elaboració d'aquests Tests de manera àgil, en el termini màxim de 2 mesos a partir de la data d'encàrrec
vetllar perquè el tècnic que elabori el Test d'un edifici no sigui el mateix que assumeixi el projecte de rehabilitació
visar els informes tècnics, d'acord amb els criteris de la Direcció General d'Habitatge i traslladar-los a l'Ajuntament
informar a l'Ajuntament de possibles dificultats en el procés d'elaboració del treball tècnic
col·laborar en l'assessorament de les comunitats de propietaris

A més, representants d'ambdues parts -col·legis professionals i Ajuntament- formaran una comissió de seguiment del conveni, per analitzar la seva aplicació i les possibles propostes d'adaptació del treball tècnic.
Aquest conveni serà vigent en funció de la durada del Pla de Barris al barri Congost, el conjunt d'actuacions que es porten a terme amb finançament de la Generalitat de Catalunya i de manera coordinada amb la veïna població de Canovelles. En concret, per a la Barriada Nova d'aquest municipi, a tocar del barri Congost de Granollers.

Ajuts de rehabilitació
El treball tècnic acordat amb els col·legis professionals d'arquitectes i aparelladors és un requisit previ del tot necessari per a la concessió d'ajuts de rehabilitació de blocs de pisos al barri Congost. Així, es determinarà l'estat d'aquests edificis i es concretaran les patologies que presentin.
Fins al 30 de maig de l’any que ve, i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC, al c. de Sant Josep, 7), es pot demanar una aportació econòmica per arranjar façanes, cobertes i instal·lacions o suprimir barreres arquitectòniques. Aquests ajuts es destinaran a la rehabilitació d’elements comuns dels edificis d'ús residencial del barri Congost inclosos en aquest àmbit.
La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers han destinat un total de 266.000 euros a aquesta convocatòria extraordinària del Pla de barris. S’hi podrà optar tant per reparar patologies estructurals o lesions que afectin l’estabilitat, la solidesa i la seguretat de la façana i de la coberta de  l’edifici com per mantenir-ne elements puntuals i tractaments superficials o millorar l’aïllament de les façanes i de la coberta. També, per millorar les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, telèfon i noves tecnologies dels edificis, per millorar-hi els accessos i per instal·lar-hi ascensor.