El 84 % dels granollerins està molt o bastant satisfet de viure a Granollers

Els ciutadans posen nota a la gestió municipal amb un 6,7 i consideren que els projectes més necessaris pel futur del municipi són la necessitat d’aparcament, el soterrament de la via i la circulació.

08 de Octubre 2008

Un estudi fet per la Diputació de Barcelona sobre la imatge i el balanç de la gestió municipal a Granollers conclou que el 84% dels enquestats se sent molt o bastant satisfet de viure a la seva ciutat. Continua creixent el percentatge de ciutadans que es troben bé vivint a Granollers, augmenta els qui manifesten sentir-se molt satisfets que passa del 33,7% l’any 2005, al 37,1% de 2006, al 43,2% de 2008.

Respecte la percepció de l’evolució de la ciutat en els darrers dos anys els enquestats opinen en un 57% que Granollers ha millorat, un 25% manifesta que la ciutat és manté igual, mentre que un 16, 2% expressa que ha empitjorat.

Aquestes dades són el resultat de 600 enquestes fetes per telèfon, entre el 2 i el 9 de juny a persones majors d’edat empadronades a Granollers. Unes dades que corresponen a la tercera enquesta sobre la imatge i la gestió municipal que es fa a la ciutat, les dues anteriors es van fer l’any 2005 i 2006.

La visió de la ciutat

Els principals problemes que es detecten a la ciutat per part dels enquestats són el trànsit (31,5%), l’aparcament (24,5%), la immigració (20,8%), la inseguretat (11,8%), la neteja (13,2%) i l’habitatge (5,3%).
D'altra banda el 75,7% dels entrevistats opinen que el seu barri està millor o igual que el conjunt de la ciutat. Una dada que indica la sensació de satisfacció de viure al barri.

La gestió municipal

La gestió de l’Ajuntament és valorada amb un 6,7, una dècima més que l’any anterior. El 59% dels enquestats puntua la gestió municipal entre 7 i 10.

Els àmbits de gestió més ben valorats són: la recollida d’escombraries (6,7), l’oferta cultural i d’oci (6,6) i el transport públic (6,5). Per contra la circulació i l’aparcament es mantenen també com els àmbits pitjor valorats, malgrat que la seva puntuació ha millorat lleugerament respecte als resultats obtinguts l’any 2006.

Les actuacions positives més recordades pels entrevistats són les relacionades amb la cultura i l’oci (8,7%), les zones verdes i les actuacions al riu (6,5% en ambdós casos). Per la seva banda les actuacions negatives més destacades estan relacionades amb l’aparcament (7,5%) i els impostos (4,8%). Tot i així més de la meitat dels enquestats no recorda cap actuació negativa.
Ha incrementat el grau de coneixement de gairebé totes les actuacions municipals, especialment en el cas de la Biblioteca Roca Umbert (79,5%).

Participació en la vida ciutadana

Els equipaments més coneguts i freqüentats de Granollers són les instal·lacions esportives (91,5% coneix, 71,9% hi ha anat), el teatre Auditori (86,8% coneix, 62,7% hi ha anat) i les biblioteques Can Pedrals i Roca Umbert (85,7% coneix, 59,7% hi ha anat).
Un total de 9 de cada 10 enquestats assisteix als actes de la Festa Major. Aquesta és l’activitat més reconeguda i freqüentada de Granollers, seguida de la Fira de l'Ascensió, el Carnestoltes i la Mitja Marató.

El 77,5% dels enquestats afirma no pertànyer a cap associació, un percentatge que ha disminuït en relació al 2006.

Els residents no comunitaris

Segons el 39% dels entrevistats la convivència i la integració dels residents no comunitaris a Granollers és igual que la d’altres ciutats similars, per un 25,8% és millor i només un 10,7% considera que és pitjor.