Una conferència de Joan Manuel del Pozo dona inici a les activitats de celebració del desè aniversari del Centre Vallès

10 anys del Centre Vallès

28 de Març 2017
+
Joan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia per la UB i professor de Filosofia Antiga i Filosofia Política a la UdG

Aquest dimecres 29 de març es dona inici al programa d’activitats que organitza el Centre Vallès per celebrar els 10 anys d’aquest centre que ofereix formació al llarg de la vida. Durant aquests propers mesos conferències, concerts i exposicions recordaran la història del centre. Aquest és el programa:
 
29 de març a les 18 h
Conferència inaugural “ L'educació al llarg de la vida” a càrrec de Joan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia per la UB i professor de Filosofia Antiga i Filosofia Política a la UdG. Ha tingut també una llarga trajectòria política de la que volem destacar que fou conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Dies 25, 26, 27 i 28 abril
Murs que parlen, pintada col·lectiva del mur exterior del Centre Vallès per part dels alumnes del centre.

Juny 2017 (a determinar)
Concert amb l’Escola Municipal de Música de la Ciutat.  

21 de juny a les 21 h
Sopar ball de la comunitat educativa del Centre Vallès
Es portarà a terme al patí del centre, el balcó de Granollers

Durant el curs
Exposicions d’arts plàstiques
Exposicions d'artistes de Granollers i comarca : Jordi Pagès, Antoni Cumella, Ramon Aumedes...


CENTRE VALLÈS. Un Centre de formació al llarg de la vida

El Centre Vallès, és un centre educatiu de formació al llarg de la vida que aglutina 3 espais formatius: l’Escola d’Adults, l’Escola Oficial d’Idiomes i els programes formatius de segona oportunitat i de formació per l’ocupació de l’Ajuntament de Granollers.

Amb uns vistes immillorables, el Centre Vallès, al capdamunt del Parc del Puig de les Forques, veu passar cada curs escolar prop de 2000 alumnes, dels quals  més de 600  (637) són de l’Escola d’Adults,  una xifra molt similar també hi ha l’EOI amb 570 alumnes i després ja vindrien els PFI-PTT, els programes per joves sense ESO,la formació per l’ocupació i la contínua i altres programes formatius relacionats amb el retorn als estudis i a la millora de l’ocupabilitat de les persones.

Tot i que tant el Centre de Formació d’Adults Vallès, com l’EOI tenen més de 10 anys d’història a la nostra ciutat, és ara quan fa 10 anys que l’Ajuntament de Granollers, va decidir aglutinar aquesta oferta formativa en un mateix espai, i conjuntament amb un projecte d’una escola taller, varen reformar una antiga escola de primària en el centre que és avui.

Un centre que compta amb 17 aules teòriques, 5 aules informàtiques, una sala d’actes i una aula d’estudis, més  3 tallers adaptats a les necessitats formatives dels cursos que s’imparteixen com ara un taller d’electricitat, un taller de reparació de bicicletes i un taller de so i il·luminació. A més de l’aula de meteorologia que és gestionada conjuntament amb el Museu La Tela i que permet a escolars d’arreu conèixer l’entorn del Puig de les Forques.

Al llarg dels anys, el Centre ha anat consolidant la seva oferta formativa i adequant-se a les necessitats formatives canviants. Així per exemple els programes formatius per a joves, s’han enfocat cap aquelles famílies professionals que després tenien una continuïtat formativa i també una inserció laboral més alta; des de l’escola d’adults, han vist com més jo ves que havien abandonat al sistema han retornat i per tant han creat més places en programes com el Graduat en ESO i proves d’accés a cicles per exemple. I l’Escola Oficial d’Idiomes ha pogut créixer i ampliar grups en els nivells més alts de la llengua anglesa i reduir els inicials. Les xifres d’alumnes d’aquests anys, no ha estat massa diferent. Si bé és cert que tant CFA com EOI es mouen més o menys en els mateixos paràmetres , és l’Ajuntament i els programes que es porten a terme des del servei d’educació i des del d’ocupació, els que més han crescut.

Tot i així el creixement ve limitat per l’alta ocupació dels espais formatius. A les tardes, que és quan les persones ocupades tenen més possibilitats de poder fer formació, les aules estan al 100% d’ocupació.

Oferta formativa

Si parlem de l’oferta formativa, hem de diferenciar els programes de cadascuna de les escoles que posen el centre.

Per una banda, tenim els programes formatius del servei d’educació de l’Ajuntament, dirigits a joves que no han obtingut la titulació de la ESO i es volen continuar formant cap a la via de la formació professional. Els Programes de Formació i Inserció (PFI)  tenen entre els seus objectius proporcionar als joves les competències que els permetin la incorporació laboral o la continuïtat formativa. Actualment el centre desenvolupa 3 PFI en els àmbits de l’atenció al client i vendes, la fabricació mecànica i electricitat i l’hoteleria.

Així mateix, per a joves que han tingut certes dificultats en l’escolarització obligatòria, l’Ajuntament desenvolupa un programa formatiu  per a joves entre 16 i 21 anys, en l’àmbit de la sonorització i l’escenografia d’espectacles, que després els permet continuar estudiant, ja sigui un PFI o a l’escola d’adults.

El Centre Vallès acull també la Unitat d’escolarització compartida, que està integrada per alumnes escolaritzats en centres d’educació secundària obligatòria, però que tenen necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar, i que de manera excepcional aquests alumnes poden seguir part dels ensenyaments obligatoris a aquesta etapa obligatoria en una UEC on se’ls ofereixen activitats específiques adaptades a les seves necessitats.

Així mateix, altres programes de més curta durada, dirigits a joves, també es realitzen el centre, organitzats pel prop Ajuntament o altres entitats.

En quant a persones adultes, l’Ajuntament ofereix els cursos de formació per l’ocupació en l’àmbit de l’atenció a persones, i IDFO (UGT) ofereix formació transversal per treballadors en actiu. A més IDFO compta al centre amb un Espai de recerca de feina, per tal d’oferir a les persones demandants d’ocupació, orientació professional i  assessorament laboral a l’hora de concretar el seu procés de cerca de feina. Els espais estan equipats amb ordinadors, telèfon i connexió a internet.

Pel què fa al Centre de Formació d’Adults (CFA), entre la seva oferta hi ha: cursos de formació instrumental, català, castellà, anglès, el graduat en Educació Secundària, la preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. També ofereix informàtica, sent un centre col·laborador de l’ACTIC, per l’acreditació de competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

I per últim, l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), està especialitzada en els idiomes anglès i alemany, oferint una àmplia oferta de nivells i grups, arribant fins al títol C1. Així mateix, i a l’estiu, ofereix una àmplia gamma de cursos, ampliant els idiomes al francès i alguns anys ha ofert també xinès.

Una característica del centre es que alguns alumnes han rebut oferta tant de l’Ajuntament, com del CFA i de l’EOI; és més, els alumnes del PFI que no accedeixen a poder fer un cicle formatiu de grau mitjà són derivats al CFA per tal de treure’s en el proper curs el GES (Graduat en ESO). I alumnes del CFA que han fet els primers nivells d’anglès, si volen poden passar a l’EOI a continuar aprenent l’idioma. Les sinèrgies doncs que es generen pel fet de compartir el centre són múltiples i beneficioses al final per als ciutadans.

L’alumne

Pel què fa a la procedència, majoritàriament els alumnes són residents a la ciutat o a la connurbació de Granollers i també de la comarca del Vallès Oriental, si bé i sobretot a l’EOI venen alumnes de comarques veïnes com ara Maresme, Vallès Occidental i Osona, i també de més lluny però que potser treballen a la ciutat i aprofiten per després formar-se en aquí.

La mitjana de temps que estudia al centre és de 3 anys; si bé hi ha excepcions. Els alumnes de la UEC o del PFI, sinó van després a l’escola d’adults es queden només 1 any; però hi ha alumnes que han passat primer per la UEC, després pel curs de so i posteriorment per un PFI i ara estan a l’escola d’adults. Un alumne de l’EOI si comença per exemple a 3r curs doncs s’hi està 3 cursos. Al CFA, també varia en funció dels estudis escollits.

L’edat, doncs va des dels 14-15 anys que tenen els alumnes de la UEC, fins als 80 anys que té la persona més gran que estudia al CFA.

Futur

El Centre Vallès, vol continuar als propers anys oferint formació adequda a les necessitats dels ciutadans de Granollers, i per tant l’EOI, el CFA i els programes educatius de l’Ajuntament, continuaran dissenyant programes que permetin als joves i no tant joves millorar la seva ocupabilitat. Caldrà veure com podem seguir creixent tenint en compte l’alt grau d’ocupació del centre, i per tant poder oferir formació semipresencial o més adequada a les necessitats canviants dels alumnes i que la tecnologia actual permet fer.

També volem obrir el centre a tothom i compartir els espais de l’escola, com el pati, en espais per la ciutat que els puguin gaudir i disfrutar més enllà de l’horari d’obertura del centre.