Objectiu: front comú al canvi climàtic

L'Ajuntament presenta mesures i accions per fer front a l'emergència climàtica

25 de Setembre 2019
+
Presentació de les accions i mesures que es porten a terme des de l'Ajuntament per fer front al canvi climàtic.

Coincidint amb la setmana de mobilitzacions arreu del món en defensa del clima, impulsades pel moviment FridayForFuture s’han presentat les propostes que des de l’Ajuntament de Granollers s’estan portant a terme fer front al canvi climàtic. Unes actuacions que estan orientades al voltant de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Des del món local cal un compromís per avançar cap a un nou model que respecti el medi ambient, redueixi les desigualtats de tot tipus, promogui l’educació com a factor d’equitat i avanci cap a un model econòmic més just laboralment i eficient en l’ús dels recursos i en l’afectació al planeta.

La primera tinent d’alcalde, Alba Barnusell, ha explicat que «davant l’emergència climàtica actual a Granollers ho tenim clar, volem ser actors principals de la solució. Cal frenar el canvi climàtic amb una resposta i una implicació de la ciutat, de la ciutadania i de les institucions.»

El compromís per fer front al canvi climàtic de l’Ajuntament de Granollers es remunta el 1998 amb l’elaboració de l’Agenda 21 Local i el Pla d’acció ambiental. En aquests 20 anys s’han portat a terme moltes mesures i accions per fer front al canvi climàtic. En l’àmbit energètic, s’han fet una clara aposta de transició energètica: instal·lant plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum a equipaments municipals o renovant l’enllumenat públic amb tecnologia led. Cal continuar reduint la producció de residus i incrementar els estàndards de reciclatge; així com fomentar l’ús de les energies netes al sector industrial, dinamitzar l’activitat agrària a Palou...

Granollers sol·licita formar part de la Zona de Baixes Emissions

A partir de gener de 2020 entrarà en funcionament la Zona de Baixes Emissions em l’àmbit Rondes de Barcelona, una àrea de més de 95 Km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes amb l’objectiu de reduir el trànsit dels vehicles més contaminants i amb això millorar la qualitat de l’aire (diòxid de nitrogen).

El regidor de Medi Ambient, Albert Camps, ha explicat que l’Ajuntament de Granollers ha traslladat al govern de la Generalitat que Granollers vol formar part de la Zona de Baixes Emissions. «Hem començat a treballar en l’estudi per definir i implantar una zona de baixes emissions a Granollers i, ho voldríem fer amb els municipis veïns de Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, amb qui formem un continu urbà.»

Granollers ja ha desenvolupat mesures que han permès reduir el trànsit en molts carrers de la ciutat, amb la creació de grans àrees d’aparcament gratuït de vehicles fora del nucli urbà (passeig de la Conca del Besòs, la Bòbila, Carles Riba, Ramon Llull...), l’àrea de vianants o la desviació del trànsit intern cap a vials més perifèrics (passeig de la Ribera i Conca del Besòs o la Ronda Nord i Sud) han estat mesures que s’han mostrat efectives en la pacificació del trànsit a la zona urbana.

Limitar la circulació de camions d’alt tonatge a la Ronda Sud

El regidor Albert Camps ha apuntat propers objectius com «estudiar la manera com poder avançar en la pacificació del trànsit per la Ronda Sud complementant la prohibició de camions amb mercaderies perilloses amb la limitació de circulació dels camions d’alt tonatge per aquesta via i la carretera del Masnou. L’aixecament dels peatges de les autopistes previst al setembre de 2021 haurà de contribuir a la reducció del trànsit de pas per la Ronda Sud.»

Aquestes mesures contribueixen a millorar la qualitat de l’aire, un problema que cal «abordar a escala regional», afirma el regidor de Medi Ambient, Albert Camps, que ha anunciat la propera reunió de la Taula de Municipis del Vallès Oriental, integrada per 17 municipis que ja ha elaborat un Pla comarcal de millora de la qualitat de l’aire i un protocol d’actuació en cas de contaminació atmosfèrica. Un model de treball impulsat a Granollers i que s’ha estès a les comarques del Vallès Occidental i Osona.

Aposta per a una mobilitat sostenible

El regidor de Transició Energètica i Mobilitat, Juan Manuel Segovia, ha explicat que cal desplegar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que fomenta el transport públic, facilita els desplaçaments a peu i promou una xarxa ciclable. En aquest darrer àmbit, Segovia ha remarcat que «volem promoure la bicicleta com un mitjà de transport que encara té molt camí per recórrer. Hem iniciat un camí, segurament no suficientment ràpid per les usuàries d’aquest mitjà de transport. Cal acompanyar les demandes de carril bici on sigui possible sempre que la seguretat estigui garantida.»

Properament s’iniciaran les obres de instal·lació d’un aparcament segur per bicicles a l’estació de Granollers Centre i està prevista la instal·lació d’altres a la ciutat.