L'Escola de l'Aigua farà cursos de formació ocupacional i continuada a l'Escola Municipal del Treball

La branca de l'empresa Agbar dedicada a la formació en el sector de l'aigua ja col·labora de manera habitual amb l'EMT

28 de Gener 2019
+
D'esquerra a dreta: Josep Garcia i Montse Bosch (EMT); el regidor Arolas i l'alcalde; Lluc Pejó (Escola de l'Aigua) i Ramon Albareda i Berta Trillo (Sorea).
Aquest matí s'ha presentat a la Sala de Govern el conveni entre l’Ajuntament de Granollers i l'Escola de l'Aigua, institució dedicada a la formació de l'empresa Aigües de Barcelona (Agbar), que estableix les condicions per fer cursos de formació ocupacional i continuada a l'Escola Municipal del Treball (EMT). 
 
L’Escola de l’Aigua té com a objectiu formar persones, tant ocupades com en situació d'atur, en els diferents perfils professionals de l'àmbit de la gestió de l'aigua i el medi ambient, per millorar les seves capacitats,  perfeccionar-ne la qualificació professional i facilitar-ne la incorporació al món laboral. L'EMT, de la seva banda, imparteix aquest curs la segona edició del cicle formatiu de grau mitjà de xarxes i estacions de tractament d'aigües en la modalitat dual (amb pràctiques remunerades a l'empresa), amb més de 30 alumnes matriculats entre primer i segon. El conveni amb l'Escola de l'Aigua va en la direcció de sumar a la formació inicial (grau mitjà i superior), la formació ocupacional i la continuada.  
 
Tal com ha explicat el regidor d'Educació, Francesc Arolas, la voluntat és avançar per un "centre integrat de l'FP d'acord amb el que demana el futur: centres forts que siguin referent al territori". De la seva banda, Montse Bosch, directora de l'EMT, ha explicat que entre el centre, l'Escola de l'Aigua i Sorea ja hi ha una "estreta i profitosa col·laboració" en cessió de material, professionals...  Lluc Pejó, director de Programes de l'Escola de l'Aigua, ha explicat que el conveni permetrà l'ús d'espais equipats de l'escola -situats a la planta baixa i adaptats al que necessita el sector de l'aigua- , per formar tant treballadors en actiu com per fer formació ocupacional. L'alcalde, Josep Mayoral, ha recordat que durant el mandat s'ha incrementat en 13 el nombre de cicles formatius a la ciutat i ha destacat l'important rol del Consell Econòmic i Social de Granollers a l'hora de buscar aliances entre la formació professional i el món de l'empresa.