La ciutadania podrà decidir propostes d'inversió per valor de 500.000 euros del pressupost municipal de 2018

Així s'estableix en la projecte de pressupostos participacitius que vol engegar l'equip de govern a la tardor

24 de Juliol 2017
+
L'Ajuntament de Granollers destinarà una partida d'inversions de 500.000 euros del pressupost de 2018 per tal que la ciutadania determini a quins projectes  aniran destinats. Per facilitar aquesta participació, l'Ajuntament preveu explicar el procés a la ciutadania durant els mesos de setembre i octubre. Posteriorment, l'Ajuntament aprovarà el pressupost de 2018 el mes d'octubre, que ja reservarà els 500.000 euros esmentats. A continuació es deixarà un temps, per tal que la ciutadania faci les propostes d'inversió i, posteriorment, l'Ajuntament les avaluarà. Un cop analitzades es transformaran en projectes que s'exposaran al públic per tal que la ciutadania els voti. Les propostes més votades es tiraran endavant.
 
Les propostes ciutadanes hauran de complir alguns criteris objectius: que sigui d'interès general; que entrin dins del catàleg de competències municipals; que no serveixin per a subvencionar entitats (que ja disposen dels seus mecanismes propis); que el límit màxim pressupostari d'una única proposta sigui de 100.000 euros; i que la proposta no generi despesa corrent.