Dimarts 28 de gener, Ple municipal

Amb set punts a l'ordre del dia

28 de Gener 2020
+

Aquest  dimarts  28 de gener a les 19.30 hores tindrà lloc el Ple municipal del  mes  de  gener  de l'Ajuntament de Granollers amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2019
2.-  Control  i  fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 3, 10, 17, i 23 de desembre de 2019
3.-  Control  i  fiscalització  pel  Ple  de  les  resolucions de l'alcalde president i els seus delegats

                        COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4.-  Aprovar  el  II  Pla  d’igualtat  intern de l’Ajuntament de Granollers (2020-2024)

                        COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ

5.-  Aprovar  l’adhesió  de  l'Ajuntament  de  Granollers  a  la Declaració d'Alcaldes  i Alcaldesses de Colònia, amb motiu del trentè aniversari de la Convenció  sobre els  Drets  dels  Infants  i  Adolescents, en el marc del programa Ciutats Amigues de la Infància


                        COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE L’ÀREA DE CREATIVITAT, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

6.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Granollers i  Canovelles  per  al  foment  de  la  cultura  i la gestió conjunta de la programació  municipal  del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte "Escena grAn:"

                        INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

7.- Mocions

                        TORN DE PRECS I PREGUNTES