Adequació dels paviments de diversos carrers aprofitant la Setmana Santa

Es farà durant el descans escolar i aprofitant la previsible millor qualitat de l'aire a la primavera

27 de Març 2018
+
Asfaltat al carrer de Corró, aquest dimarts 27 de març.
Del 21 de març i fins al dia 29 es preveu fer un seguit d'actuacions per adequar els paviments de diversos carrers de la ciutat. Es tracta de fresar i asfaltar-los de nou. Aquests carrers s'haurien d'haver arranjat abans però s'ha decidit fer-ho en aquestes dates aprofitant que hi ha menys trànsit perquè les escoles fan vacances i també perquè a la primavera la qualitat de l'aire és millor. De fet, el que s'aplica és una de les deu mesures adoptades per la Taula intermunicipal per a la qualitat de l'aire del Vallès Oriental per reduir la contaminació atmosfèrica: evitar fer les operacions de reasfaltat de carrers en els dies en què la qualitat de l’aire empitjora.
 
El calendari previst és el següent: dimecres dia 21 de març, rotonda del passeig de la Conca del Besòs amb el c. Arenys, del polígon Jordi Camp; dijous dia 22, c. Agustina d'Aragó i passatge Minetes; divendres dia 23, c. Font de l'Escot, entre els carrers de València i Llull i el lateral del carrer Ponent; dilluns dia 26, continuaran les tasques al lateral del carrer de Ponent i començaran al carrer Princesa, entre c. Sant Josep i Isabel de Villena; dimarts 27, seguiran els treballs al carrer Princesa i començaran les del c. Corró, entre la pl. Jacint Verdaguer i Anna Mogas; dimarts 28 seguiran les feines al carrer Corró i començaran als carrers Anna Mogas i Molí de la Sal que s'allargaran fins dijous 29 de març.