Preparant la ciutat per a la implantació del vehicle elèctric

El Pla estratègic de mobilitat elèctrica descriu els diversos àmbits d'actuació i calendaritza les accions que cal portar a terme

29 de Maig 2017
+
La presentació del pla s'ha fet a l'Ajuntament de Granollers. D'esquerra a dreta: Juanma Segovia, regidor de Mobilitat; Alba Barnusell, regidora del Projectes Estratègics; Jordi Terrades, regidor de Societat del Coneixement; Josep Mayoral, alcalde de Granollers i Albert Camps, regidor de Medi Ambient.

L’augment de matriculacions de vehicles elèctrics està relacionat a la implicació de les administracions per impulsar l’expansió de la xarxa de punts de recàrrega i el volum de mercat d’aquest tipus de vehicles. Amb aquesta premissa l’Ajuntament de Granollers impulsa, segons el seu Pla estratègic de mobilitat elèctrica, la compra de vehicles elèctrics i aposta per la millora de la qualitat de l’aire mitjançant l’ús d’un vehicle net pel medi ambient i la reducció de la contaminació atmosfèrica.

Per promocionar el vehicle elèctric a la ciutat cal habilitar places d’estacionament dotades d’estació de recàrrega reservades a vehicles elèctrics. 

La implantació dels diversos punts de recàrrega serà progressiva. El Pla preveu l’any 2017, 1 punt de càrrega ràpida (a les Pistes d'Atletisme) i 1 de semi ràpida (a l'entorn de Can Muntanyola); el 2018, 1 de semi ràpida (entre l'Hospital i el Ramassar) i 3 punts de pàrquings perifèrics (Ponent, la Bòbila, Estació del Nord) amb 3 preses cadascun; el 2019, 1 més de ràpida i 1 més de semi ràpida; i el 2020: 1 més de semi ràpida i 3 punts de pàrquings perifèrics amb 3 preses cadascun.

Actualment hi ha punt recàrrega al parquing de Can Comas i al carrer del Rec, davant d'Estabanell Energia.

Bonificacions als titulars de vehicles elèctrics

Per introduir la mobilitat elèctrica dins del municipi el pla preveu diverses mesures com són: atorgar bonificacions als titulars de vehicles elèctrics o habilitar estacions de recàrrega.

Les bonificacions que estableix el pla:

· Classificar els vehicles en funció del seu potencial contaminant, segons les noves etiquetes de la DGT 

· Bonificació del 75 % IVTM  sense establir anys límit, i el 100% de la bonificació a la zona blava 

· Bonificació del 50 % etiqueta verd-blava ECO a l'IVTM i 50 % de la bonificació a la zona blava

L’Ajuntament de Granollers també està estudiant incloure a les ordenances fiscals 2018, la reducció del 50% als vehicles ECO. El que ja està previst és l'exempció de l’impost de pagament pels vehicles "0 emissions".D’altra banda l’Ajuntament de Granollers subvencionarà a particulars fins a 750 € per la instal·lació i 500 € per l’adquisició de l’equip de recàrrega. I pel que fa a empreses i aparcaments comunitaris l’ajuda fins el 30% del cost total de la instal∙lació i un màxim de 1.000 €.  El regidor de Societat del Coneixement, Jordi Terrades, ha explicat que "l'Ajuntament farà aquest esforç de subvenció perquè la implantació del vehicle elèctric és una aposta de la ciutat." El padró de vehicles a la ciutat l'any 2016 és de 28.668 vehicles, dels quals n'hi ha 18 d'elèctrics; 93 d'ECO (híbrids), 3.453 de la categoria C; 8.388 de la categoria B i 16.716 de la categoria A. "La mobilitat neta és un repte que està associat a la qualitat de l'aire" ha remarcat el regidor Terrades.

Granollers que preveu quadruplicar la flota municipal de vehicles elèctrics en dos anys

Actualment l’Ajuntament de Granollers disposa d’una flota municipal de 88 vehicles, quatre dels quals són elèctrics (1 motocicleta i 3 furgonetes). En els propers dos anys s’espera duplicar la flota de vehicles elèctrics. D’altra banda s’està estudiant la incorporació d’una nova línia de bus amb un recorregut nord‐sud que doni servei al costat de ponent de l’illa de vianants (barris Granollers Centre, Lledoner, l’Hostal). La configuració d’aquesta zona, amb carrers estrets i angles de gir pronunciats, impedeix la circulació d’autobusos convencionals (12‐14 m) per aquest motiu es proposa que en aquesta línia doni servei un minibús elèctric que puguin circular per aquests carrers. Amb les dades obtingudes de les proves es determina que l’autonomia aproximada és de 160 km. Tot i això, s’hauran de realitzar proves de camp per comprovar la seva viabilitat tècnica i econòmica.L'alcalde, Josep Mayoral, ha explicat que "els municipis són motor essencial en el canvi climàtic, aquest pla de mobilitat elèctrica evidencia que Granollers és punt de llança d'un nou model de mobilitat."