Tall temporal de trànsit a dos carrils de circulació del pont de Ramon Llull

Per arranjar-hi les juntes de dilatació

14 de Gener 2011
+

Des d'aquest dilluns, 17 de gener, i fins al dissabte 22 de gener, estan tallats al trànsit de vehicles dos carrils de circulació del pont del carrer de Ramon Llull, a causa d'obres. Durant aquests dies, l'empresa APLICACIONES Y RESTAURACIONES BARNA, SL, hi arranja les juntes de dilatació.

Aquests treballs impedeixen, temporalment que s'hi pugui circular, alhora, per tota la calçada. Tot i així, s'actuarà de manera progressiva per reduir-hi al màxim l'afectació del trànsit rodat. En aquest sentit, aquests treballs de manteniment s'han programat de manera que sempre quedin dos carrils de circulació disponibles, un per a cada sentit.

Aquesta actuació és necessària per preservar les condicions de seguretat d'aquest pont.