Passejada inaugural a la renovació del passeig de la Muntanya, entre el c. de Josep Umbert i la pl. de la Font Verda

La intenció del govern municipal és continuar renovant la zona nord del passeig de la Muntanya

17 de Gener 2011
+

L'actuació, que s'ha portat a terme entre el carrer de Josep Umbert i la plaça de la Font Verda, ha consistit en nou esfaltat d'aquest tram, la renovació de l'enllumenat públic i de la xarxa d'aigua potable i el soterrament de les línies elèctriques. A més, s'han fet noves les dues voreres, una de les quals, la vorera est, s'ha ampliat gairebé un metre més i s'han plantat nous arbres més adequats per a l'espai i característiques del passeig de la Muntanya. L'obra ha estat finançada pels Fons Estatals per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), amb un pressupost de 597.741,31 € i s’ha dut a terme entre els mesos de maig a desembre de 2010.

En aquesta actuació s'ha innovat en quant a l'enllumenat, ja que s'han substituït les lluminàries per leds, que milloren l'eficiència energètica. S'han instal·lat, per primera vegada a la ciutat, leds que estalvien energia i fan la llum blanca. Concretament al c. de Sant Josep i al pg. de la Muntanya s'han substituït 41 punts de llum amb aquesta nova tecnologia que suposa més de 2.000 euros d'estalvi a l'any.

Més de 73.000 euros d'estalvi acumulat amb mesures d'eficiència energètica en l'enllumenat públic 2007-10

Des de 2007 fins al 2010 s'han substituït 480 punts de llum amb un estalvi acumulat de més de 33.000 euros. Una de les apostes clares del govern municipal és disminuir el consum energètic. En aquest sentit, en els darrers quatre anys s'ha  aconseguit estalviar més de 73.000 euros aplicant mesures d'eficiència energètica en l'enllumentat públic. D'una banda s'han reemplaçat equips i làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi que estalvien energia i contaminen menys. El 65% de les làmpades de la ciutat són de vapor de sodi. D'altra banda l'estalvi més important correspon a endarrerir  l'encesa i avançar l'apagada 15 minuts, cada dia, de la totalitat dels més de 10.000 punts de llum que hi ha a la ciutat. Aquesta mesura es tradueix en estalviar més de 38.000 euros l'any.

Per aquest 2011 es previst baixar la intensitat de la llum quan menys es necessita als 128 punts de llum del carrer de Roger de Flor, així es proporciona un estalvi anual de més de 3.000 euros.