Millorar els espais públics i fomentar l’ús educatiu del paisatge, principals objectius del Pla d’Implicació amb el Paisatge de Granollers

1.600 persones participen a la consulta ciutadana sobre el paisatge

08 de Març 2013
+

Amb el lema Cada persona té el seu paisatge. A Granollers n’hi ha més de 60.000… Com vols el teu? L’Ajuntament va iniciar el Pla d’Implicació amb el Paisatge de Granollers a través d’una consulta ciutadana sobre el paisatge de la ciutat; a la qual han participat 1.600 persones. Els seus objectius han estat:

donar a conèixer i contribuir a l'apropiació del paisatge per part de la ciutadania
fomentar la cohesió ciutadana i el sentiment d'identitat a través de l'estimació cap al propi municipi
implicar als agents locals en relació a la conservació i millora del paisatge
contribuir a la utilitat i viabilitat del Pla de Paisatge a llarg termini

Entre els resultats obtinguts destaca l'interès per millorar els espais públics de la ciutat, per fomentar l'ús educatiu del paisatge i per la salvaguarda de la imatge del Pla de Palou.

5 objectius prioritaris per a la millora de la qualitat del paisatge de Granollers

1.    Potenciar actuacions de millora dels espais públics als barris, fent-los més amables a la ciutadania mitjançant l'ús de mobiliari urbà i la presència de vegetació.
2.    Afavorir la permanència i la millora de les explotacions agràries, la xarxa de camins rurals i els camps de cultiu per salvaguardar el patró d’assentaments i la imatge de conjunt del Pla de Palou.
3.    Fomentar l’ús educatiu del paisatge entre escoles, associacions i altres col·lectius, per garantir el seu reconeixement i apreciació social.
4.    Donar continuïtat als projectes de preservació i restauració del riu Congost i d'altres espais i elements naturals del Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural (ENIM i EBIM).
5.    Garantir l’accessibilitat universal a tots els espais i barris del municipi, potenciant la mobilitat en transport públic, en bicicleta i a peu.

Consideracions sobre el procés i els seus resultats

  •  El procés ha contribuït a donar a conèixer els valors paisatgístics de Granollers
  • S’ha treballat el paisatge des del punt de vista del Conveni Europeu del Paisatge
  • S’ha remarcat la importància del paisatge urbà en el procés
  • Tractar el paisatge ha permès posar sobre la taula molts dels problemes de les ciutats actuals, entre ells la necessitat de fer un bon ús dels espais, i per tant el civisme i la convivència
  •  Contribució a la sensibilització en paisatge, especialment amb el Consell dels Infants, el qüestionari ciutadà i el quadern de debat familiar
  •  Rellevància d’alguns valors del paisatge menys evidents
  •  S’ha confirmat que la participació és fonamental per entendre totes les percepcions i captar tots els punts de vista
  •  El caràcter i el sentiment d’identitat han aflorat en moltes de les sessions
  •  S’ha constat com la ciutadania està disposada a emprendre accions i per tant corresponsabilitzar-se per la millora de la qualitat del seu paisatge quotidià i per tant de la seva qualitat de vida, entenent que no sempre han de ser grans actuacions públiques

Conclusions del Pla

1.    El centre de Granollers està molt ben valorat com a punt neuràlgic de la ciutat.

2.    Hi ha la sensació que la ciutat és gris i que podria millorar l’estat en que es troben les façanes, sobretot d’aquells recorreguts peatonals que afavoreixen la vista del carrer. La ciutadania considera que la solució pot venir tant des de l’Ajuntament, amb l’aplicació progressiva de la Carta de Colors i el foment de l’arranjament de façanes, com també per part de la població que amb intervencions espontànies pot aportar notes de color a la ciutat.

3.    El comerç tradicional encara és una fortalesa i un atractiu pel municipi.

4.    A Granollers existeix un patrimoni intangible molt arrelat i que alguns col·lectius estan posant en valor. Aspectes com la Festa Major, amb els Blancs i Blaus, el mercat dels dijous, la recuperació de varietats autòctones com la mongeta del ganxet, entre d’altres, li confereixen un caràcter reconegut i valorat per part de la població. D’altres elements patrimonials físics, com la Porxada, la Pedra de l’Encant, les mines d’aigua de Palou, etc., encara reforcen més la identitat i la imatge de la població, que està orgullosa d’aquests elements.

5.    El paisatge agrícola de Palou representa un valor pel municipi. Els colors estacionals, la tranquil·litat, la tradició i les dinàmiques pròpies del camp esdevenen una oportunitat del paisatge de Granollers.

6.    A Granollers, per les seves dimensions, la majoria dels desplaçaments es fan a peu, motiu pel qual, possiblement, no acaba de funcionar la mobilitat en bicicleta. No obstant, els assistents no descarten el seu ús si es condiciona una bona xarxa de carrils bici que també connecti amb la resta de paisatges del municipi.

7.    L’accés a alguns paisatges és difícil pel fet que Granollers es troba entre barreres de comunicació. La ciutadania valora positivament el fet de disposar de rutes paisatgístiques al municipi i amb cartells explicatius i alguns condicionaments bàsics en farien un ús molt més intensiu, sobre tot les escoles.

8.    El riu Congost ha millorat molt, tant pel que fa a la seva renaturalització com pel que fa a l’afluència i activitat que hi ha al passeig fluvial. Es donen lloc activitats esportives, de passeig i educatives en un paratge recuperat per l’ús i gaudi de la ciutadania. La població aposta perquè continuï la millora, tractant alguns punts negres on creuen que manca neteja i seguretat.

9.    Es considera bàsic fomentar l’educació en paisatge, ja que “conèixer és estimar”. S’ha de motivar a la població per tal de solucionar problemes com l’incivisme, la neteja o la manca de seguretat. Això es pot fer des de les escoles, però també des de les associacions, promovent, per exemple, el treball en xarxa.

10.    10. El paisatge es considera una oportunitat en temps de crisi, no cal anar lluny per gaudir de la diversitat de paisatges, ja que al municipi n’existeix un ric mosaic. A més a més, es coincideix a afirmar que un dels valors més importants de Granollers és la seva gent i el teixit associatiu, i que la participació de la ciutadania en les accions que es duen a terme és una oportunitat a aprofitar.

El Pla d'Implicació amb el Paisatge de Granollers dóna continuïtat als treballs tècnics iniciats l'any 2011 per elaborar el “Pla de Paisatge de Granollers”, un instrument de planificació paisatgística pioner a Catalunya. El Pla d'Implicació amb el Paisatge de Granollers s'emmarca en els postulats del Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000) respecte la voluntat d'implicar a la població en la definició dels seus paisatges. Es tracta de la primera experiència a Catalunya de traslladar el Conveni Europeu del Paisatge a l'escala municipal.

Proper pas

Durant el 2013 s'impulsaran dues línies d'actuació per tal de consolidar i desenvolupar el Pla de Paisatge de Granollers. Per una banda s'elaborarà el programa d'actuacions i, per l'altra, es promourà la col·laboració entre la ciutadania, les entitats i l'Ajuntament per dur a terme les accions que ja han estat identificades i que donen resposta als objectius de qualitat paisatgística prioritaris.