L'Ajuntament farà control de qualitat de l'aigua d'aixeta als domicilis que ho demanin

Les persones interessades poden sol·licitar-lo emplenant el formulari del web municipal

09 de Novembre 2015
+
L'Ajuntament de Granollers, a través del Servei de Salut Pública, farà control de qualitat de l'aigua d'aixeta als domicilis que ho sol·licitin. Fins ara, aquests controls s'han fet en edificis públics i ara es fan extensius també a particulars.  L'objectiu és garantir la qualitat de l'aigua que consumim de l'aixeta de casa. Sorea és la responsable de garantir-la al llarg de la xarxa pública d'abastament, fins al punt de l'escomesa dels edificis.  A partir d'aquí, la responsabilitat de la instal·lació interior recau en la propietat de l'edifici o en el titular de les activitats públiques i comercials. En aquesta xarxa interna hi pot haver diferents factors que poden alterar la qualitat de l'aigua, com poden ser els dipòsits o el material d'algunes canonades (per exemple, el plom). 
 
L'informe es farà arribar a la persona que hagi demanat el control 
 
L'Ajuntament fa controls periòdics a través del Laboratori Municipal, que s'encarrega de la recollida i l'anàlisi de les mostres d'aigua, en centres administratius, educatius, esportius i llocs d'alta concurrència, i ara també a edificis privats.  Les persones interessades poden demanar, sense cost, una anàlisi de l'aigua d'aixeta de casa. Un tècnic, degudament identificat, anirà fins al domicili per prendre una mostra i analitzar-ne els paràmetres  que estableix la normativa (color, sabor, olor, clor residual lliure, conductivitat,  pH,  terbolesa, amoni, coure, crom, ferro, níquel, plom, bacteris coliforms i Esquerichia coli). L'informe del resultat es farà arribar a la persona que l'hagi sol·licitat.  
 
Per demanar l'anàlisi de l'aigua caldrà emplenar el formulari que hi ha a l'apartat Salut i consum del web municipal i entregar-lo personalment a l'OAC (c. de Sant Josep, 7) o enviar-lo a l'adreça electrònica següent:
 
A partir d'aquí, el Servei de Salut Pública es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per concretar la recollida de la mostra.
 
Des de l'Ajuntament, es vol deixar clar que aquesta campanya no està associada ni a la venda ni a la promoció de cap producte per al tractament de l'aigua, i que no hi participa ni col·labora cap empresa d'aquest sector.