El programa d’estalvi energètic arriba als equipaments culturals de la ciutat

Fins ara s'ha fet el Campionat d'estalvi energètic als centres esportius i a les escoles amb resultats molt positius

29 de Maig 2014
+
Presentació del programa energètic als equipaments culturals.

 

Amb l'objectiu de reduir el consum d'energia en els edificis públics i donar continuïtat a les actuacions del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’energia sostenible (PAES), l'Ajuntament de Granollers està impulsant diverses actuacions per fomentar l'estalvi energètic. Si l’any 2012 va tenir lloc el campionat d’estalvi energètic a 12 centres esportius, entre maig de 2013 i febrer de 2014 s’ha dut a terme un programa i la campanya “ESTALGIA” per a l'estalvi energètic en 17 escoles públiques de la ciutat. Ara, és el torn d’aplicar l’estalvi energètic als equipaments culturals.

 

El mes d’abril s’ha fet un diagnòstic energètic i s’han proposat actuacions concretes per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica a 13 equipaments: Teatre Auditori, Biblioteca Can Pedrals, Biblioteca Roca Umbert, El GRA, Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera, centres cívics de Can Bassa, Nord i Can Gili, Centre Audiovisual, Can Jonch. Centre per la Pau, Bar de Roca Umbert, Centre de Formació i Serveis, i Impremta Municipal. Fins el mes de juny es farà formació i sensibilització dels agents implicats: responsables, conserges, usuaris, serveis de manteniment i neteja. A patir del setembre es desenvoluparà la campanya d'estalvi i la implantació de mesures tecnològiques i no tecnològiques, tot involucrant els responsables i col·lectius implicats. De manera complementària, també s'instal·laran equips de telecontrol dels subministraments d'electricitat, gas i aigua, que seran degudament integrats en el sistema de monitorització municipal.

Cada equipaments esportiu estalvia prop de 1.000 euros al mes i les escoles gasten un 19 % menys d’electricitat

L’any 2012 va tenir lloc el Campionat d’estalvi energètic a 12 centres esportius municipals. Entre maig de 2013 i febrer de 2014 s’ha dut a terme un programa i la campanya “ESTALGIA” per a l'estalvi energètic a 17 escoles públiques. Com a resultat del campionat en equipaments esportius, es va obtenir un estalvi energètic global de 6.757,33 Kwh/mes i una reducció de la despesa associada al consum energètic amb un promig de 963,87 euros/mes/equipament.

Durant el febrer de 2014, i en comparació amb el febrer de 2013, les 17 escoles públiques van aconseguir estalviar electricitat, amb un promig del 19 %. Ambdues iniciatives també van permetre fer millores a les instal·lacions de tots els centres, en coordinació amb serveis municipals i les empreses de manteniment, monitoritzar els consums d’energia i aigua a més d’una trentena d’equipaments municipals, i crear grups de treball per dinamitzar a conserges, responsables municipals i més de 230 alumnes i professors, a l’entorn de l’objectiu d’estalviar energia.

Bons resultats de la campanya “ESTALGIA” a les escoles de Granollers

L’Ajuntament de Granollers forma part del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic, i l’any 2009 va aprovar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Més del 50% de les actuacions d’aquest Pla s’orienten a la millora de la gestió energètica de les instal·lacions municipals i al foment de l’eficiència i l’estalvi energètic a les activitats econòmiques locals. Les escoles són un dels equipaments municipals que representen una proporció més elevada del consum energètic global de l'Ajuntament. Per aquest motiu, des de maig de 2013 i fins a febrer de 2014 l’Ajuntament ha impulsat l’aplicació d’un programa i una campanya d’estalvi energètic a 17 centres docents públics.

El programa ha consistit en una diagnosi energètica de cada centre, una anàlisi periòdica dels consums (a partir d’una fitxa de seguiment per part dels conserges), i l’elaboració de propostes d’actuacions de millora en la climatització, la il·luminació, i l’ús de l’aigua. Durant la campanya “ESTALGIA” s’ha proporcionat informació, formació i materials pràctics als diferents agents implicats en l’estalvi energètic a les escoles: professorat, alumnes, conserges i empreses concessionàries dels serveis (cuina, neteja, manteniment d’instal·lacions).

Com a resultat d’aquestes actuacions, durant el febrer de 2014, i en comparació amb el febrer de 2013, totes les escoles han aconseguit estalviar electricitat, amb un promig del 19%, i 8 centres han aconseguit estalviar gas i aigua, amb un promig del 20% i el 17%, respectivament.

El programa i la campanya han estat possibles gràcies al suport del projecte europeu Green Partnerships: LocalPartnerships for Greener cities and regions, del que l’Ajuntament és soci des de gener de 2013. La participació en aquest projecte també ha fet possible la telemesura i seguiment dels consums energètics i d’aigua en els 17 centres docents.

Arrel d’aquests bons resultats i amb l’objectiu de donar continuïtat a la contribució de les escoles en l’estalvi energètic municipal, l’Ajuntament està estudiant la creació d’uns premis que compensin econòmicament l’esforç d’implantació de programes d’estalvi energètic als centres docents, d’acord amb la metodologia de l’“Euronet 50/50 max” (projecte en el que actualment participa el CEIP Salvador Llobet).

 

El programes i campanyes d’estalvi energètic compten amb el suport del projecte europeu

Green Partnerships: Local Partnerships for Greener cities and regions, del que l’Ajuntament és soci des de gener de 2013.

 

 

L’Ajuntament de Granollers forma part del

Pacte d’Alcades i Alcaldesses per a l’energia sostenible, i l’any 2009 va aprovar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Més del 50% de les actuacions d’aquest Pla s’orienten a la millora de la gestió energètica de les instal·lacions municipals i al foment de l’eficiència i l’estalvi energètic a les activitats econòmiques locals.