Dilluns 29 de setembre comencen les obres d'urbanització del carrer del Lliri i d'un tram del carrer Sant Josep de Calassanç

L'actuació es preveu que acabi el mes de desembre

25 de Setembre 2014
+
Aquest dilluns dia 29 de setembre és previst que comencin les obres de conversió en plataforma única del carrer del Lliri i d'un tram del carrer de Sant Josep de Calassanç, entre el carrer de Josep Umbert i el carrer del Lliri. Aquesta actuació, que està prevista que acabi el mes de desembre, s'ha adjudicat a Excavacions i Obres Públiques Requena per 198.749,09 euros, IVA inclòs.
 
El nou paviment combinarà peces de formigó amb asfalt a un mateix nivell. En el subsòl es renovarà tota la xarxa de clavegueram i es deixarà col·locat tritub municipal perquè hi puguin passar futurs serveis de telecomunicacions.
 
Quant a l'electricitat, l’empresa subministradora Estabanell preveu ampliar la xarxa elèctrica, soterrant noves línies i també es faran les obres necessàries per preveure el soterrament de la línia elèctrica que Endesa té en aquest carrer. 
 
Pel que fa a l'enllumenat es substituiran dos punts de llum que ara són sobre la vorera del carrer Lliri per dos braços ancorats a la façana en el carrer Lliri entre l'avinguda del Parc i el carrer de Sant Josep de Calassanç.
 
Quant a mobiliari urbà es mantindrà la zona d'aparcament en bateria per a motocicletes a tocar de la plaça de la Corona i es col·locaran noves papereres.