Consulta ciutadana sobre el paisatge de Granollers

Les propostes del Pla d'Implicació amb el Paisatge es traduiran en compromisos concrets per part dels diversos agents del municipi que tenen capacitat d'incidir en el paisatge, inclosa la ciutadania a títol individual.

19 de Setembre 2012
+

A partir del mes d'octubre i fins al 15 de desembre tothom està convidat a participar a la consulta sobre els paisatges de Granollers. Amb el lema Cada persona té el seu paisatge. A Granollers n’hi ha més de 60.000… Com vols el teu? L’Ajuntament ha iniciat el Pla d’Implicació amb el Paisatge de Granollers a través d’una consulta ciutadana per millorar la qualitat dels paisatges de la ciutat. Per participar cal omplir la butlleta o donar l’opinió a través de la página web: www.granollers.cat/urbanisme/pla-paisatge-granollers. També hi haurà altres formes de participació:

  • butlletí municipal Granollers Informa: en el número d'octubre apareixerà la informació del pla i la butlleta de la consulta per emplenar
  • els cinc centres cívics de la ciutat i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà tindran urnes on dipositar la butlleta un cop emplenada
  • tallers participatius estructurats per sectors: agrari, industrial, comercial, educatiu i associatiu
  • quadern de debat familiar que es lliurarà als nens i nenes de 5è i 6è de primària per tal de poder parlar del pla en família i arribar a un consens abans de retorn-la emplenada
  • el pla es tractarà en els òrgans estables d'assessorament i consulta municipals: Consell dels Infants i Consell Assessor Urbanístic Municipal; i també en les juntes de centre dels centres cívics.

El projecte "Granollers, més de 60.000 paisatges" forma part del Pla d’Implicació amb el Paisatge de Granollers que té com a objectius:

  • donar a conèixer i contribuir a l'apropiació del paisatge per part de la ciutadania
  • fomentar la cohesió ciutadana i el sentiment d'identitat a través de l'estimació cap al propi municipi
  • implicar als agents locals en relació a la conservació i millora del paisatge
  • contribuir a la utilitat i viabilitat del Pla de Paisatge a llarg termini

El Pla d'Implicació amb el Paisatge de Granollers dóna continuïtat als treballs tècnics iniciats l'any 2011 per elaborar el “Pla de Paisatge de Granollers”, un instrument de planificació paisatgística pioner a Catalunya. El Pla d'Implicació amb el Paisatge de Granollers s'emmarca en els postulats del Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000) respecte la voluntat d'implicar a la població en la definició dels seus paisatges. Es tracta de la primera experiència a Catalunya de traslladar el Conveni Europeu del Paisatge a l'escala municipal.

En la presentació d'aquesta consulta el regidor d'Urbanisme, Jordi Terrades, ha remarcat la voluntat s'arribar a "un document que sintetitzi la opinió de polítics i tècnics però que també incorpori la visió de la ciutadania, com un element que ha d'ajudar a la cohesió social i a fer una ciutat més amable". L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha descrit aquest pla com "una aposta per seguir amb la planificació en un moment de poca activitat econòmica, i també per la qualitat, per la participació i pel consens polític i social com una eina per construir ciutat".