El Consell Econòmic i Social de Granollers es reuneix per analitzar les mesures aplicades per fer front a la crisi

122 de les 135 actuacions previstes s'han desenvolupat durant l'any 2010

25 de Març 2011

La darrera reunió del Consell Econòmic i Social de Granollers va servir per fer balanç de les actuacions dutes a terme en el darrer any, que estaven recollides en un document amb 135 mesures i actuacions diferents, agrupades en 5 línies d'actuació:

–  Atenció a les noves necessitats de les persones: 23 mesures. 83 % executades
– Suport a la competitivitat de les empreses: 33 mesures. 91 % executades
– Suport a la formació i a la creació d'ocupació: 41 mesures. 95 % executades
– Gestió econòmica municipal: 19 mesures. 95 % executades
– Transformació i dinamització de l'activitat econòmica: 19 mesures. 84 % executades.

La gran majoria d'accions continuen vigents, tenen continuïtat, com ara: els ajuts a famílies, la formació de nouvinguts, la formació de persones aturades i d'emprenedors, el pla d'innovació local, el programa Qualifica't, el fraccionament en el pagament de tributs, l'atorgament de teleassistències. A més de les jornandes, conferències i difusió d'informació, etc.

Indicadors d'impacte d'aquestes mesures:

Atenció a les necessitats de les persones:

Augment del 55% d'hores del servei d'ajuda a domicili
Augment de les famílies en risc que han rebut ajuts per a aliments
9.736 atencions des dels serveis d'atenció primària
1.556 teleassistències atorgades

Suport a la competitivitat de les empreses

550 persones ateses al programa de creació d'empresa
30 jornades i trobades d'intercanvi empresarial
65 professionals formats i certificats en assessors TIC

Mesures de suport a la formació i l'ocupació

1.100 entrevistes d'orientació laboral
380 alumnes participants en cursos de formació ocupacional
556 persones aturades participants en tallers de suport a la recerca de feina
360 persones contractades en plans d'ocupació
740 persones participants en cursos d'alfabetització digital
185 persones acreditades en competències TIC
Xarxa d'empreses que acullen alumnes de FP en pràctiques

Mesures de gestió econòmica municipal:

Increment del nombre de bonificacions i fraccionaments, tant de particulars com empreses.
Flexibilització del calendari fiscal amb ampliació de períodes de pagament dels impostos municipals
Estalvi en el consum elèctric

Transformació i dinamització de l'activitat econòmica:

Adjudicació de les obres del Centre de serveis a les empreses, Can Muntanyola
Signatura de dos convenis amb les associacions d'empresaris dels polígons
Ampliació de la xarxa de tritub (fibra òptica)
Dinamització de la indústria alimentària


El Consell Econòmic i Social es va crear el gener de 2009 i està format per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç, la Unió Empresarial Intersectorial- Cercle d'Empresaris (UEI- CERCLEM); l’organització empresarial P.I.M.E.C; la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental F.A.E.V.O, UGT, CCOO, S.A.T. Agrícola de Granollers; el fòrum de Comerç i Turisme i els grups municipals amb presència al consistori: PSC, CiU, PP i ERC, i presidida per l'alcalde Josep Mayoral.