Acord per a la unificació del transport públic a la conurbació de Granollers

La nova oferta de serveis implicarà la unificació de tot el transport públic de les poblacions de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès, aconseguint així una major coordinació de la mobilitat urbana i interurbana

13 de Febrer 2013
+

El Secretari de Territori i Mobilitat, Ricard Font ha presidit avui la signatura del conveni entre el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa; els alcaldes de Granollers, Josep Mayoral; Canovelles, José Orive; les Franqueses del Vallès, Francesc Colomé; i la Roca del Vallès, Rafael Ros; el director general de l'ATM de Barcelona, Josep Anton Grau; i l’empresa Sagalés per a la millora del transport de viatgers per carretera entre aquestes poblacions. L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha destacat que aquest és "un acord a favor de la gent i neix de la voluntat de suma del món local, que veu de manera unitària aquest territori, juntament amb la Generalitat i l'ATM."

L’acord assolit preveu la prestació conjunta del servei urbà de Granollers amb els serveis interurbans a les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès de forma que es pugui permetre una explotació integrada dels serveis tot  mantenint les aportacions econòmiques que cadascun d'ells estan realitzant per a aquests serveis. Els serveis de transport d’aquestes quatre poblacions (amb més de 100.000 habitants) al 2012 va ser d’un total de 1.372.499 viatges, dels quals 1.168.033 corresponen al servei urbà de Granollers mentre que els 204.466 restants corresponen a les comunicacions des de Granollers amb les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès i Canovelles.

La nova estructura i règim de prestació de serveis s’anirà implantant de manera progressiva durant els propers anys. Així, per al 2013  es manté el servei quant a línies i horaris però amb la possibilitat de realitzar tràfics urbans amb les línies interurbanes. Així mateix, l'acord implica que en els quatre municipis s'apliquin les mateixes condicions de tarifació social per a persones pensionistes i per a estudiants que ja es venien aplicant en els serveis de transport  urbà de Granollers.

Durant el present exercici, es treballarà conjuntament en una nova configuració de la xarxa de serveis de transport entre aquests municipis que permeti millorar l’oferta de serveis al ciutadà, amb una assignació més eficient dels recursos.

Amb la signatura d’aquest conveni els serveis es prestaran amb les línies següents:

L1. Can Gili-Hospital-La Torreta
L20 Can Bassa-Can Mònic (dissabtes, festius i diumenges)
L21 Can Bassa- Can Mònic
L22 Can Bassa-Bellavista
L3 Plaça Europa-Estació de França
L408 Les Franqueses-Granollers
L 590 La Roca-Granollers
L 415 Granollers - Canovelles (P.I. Can Castells)

En els serveis seran d’aplicació els títols del transport del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona i també els títols socials per a persones pensionistes i estudiants.