Pròleg de Josep Mayoral al llibre "La política de protecció d’espais naturals de la Diputació de Barcelona"

Aquest llibre del pedagog i geògraf Jordi Soler Insa fa un repàs i analitza l’evolució de les polítiques de protecció del medi natural remarcant les fites més rellevants i els actors que han configurat el model de planificació i gestió que actualment regeix el nostre país. La publicació és recomanable, no tan sols per als qui tinguin un interès específic en l’àmbit de la protecció del medi natural, sinó també per als qui desitigin analitzar la seva evolució com a política pública i entendre els factors que l’han fet avançar.