Entrevista publicada a Revista del Vallès

Divendres 17 de setembre de 2010

El periodista Roberto Giménez entrevista a l'alcalde de Granollers.