Consell Escolar de Catalunya

Granollers ha acollit la Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya “La LEC i la comunitat educativa. Formació, aprenentatge i bones pràctiques possibles”.

L'alcalde, Josep Mayoral, ha participat a la presentació de la jornada i ha destacat que, en l’àmbit de l’educació, no només l’escola és l’encarregada d’educar sinó també la ciutat i la ciutadania. La ciutat educadora fa de la participació l’instrument per la construcció del futur. Granollers ha estat seu del IX Congrés de Ciutats Educadores la primavera de 2009. Durant dos anys la ciutat ha coordinat el projecte: ”l’educació com a eix transformador de la ciutat”.