Servei de Mobilitat

S'ocupa de totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el moviment de les persones i els mitjans que utilitzen per desplaçar-se, ja sigui a peu, en bicicleta, en transport privat o públic, tant per l'interior de la ciutat com en les seves connexions amb l'exterior.

Adreça: c de Sant Jaume 16-26, 5a planta (Despatx 504)

Telèfon: 93 842 66 70

Fax: 93 870 01 15

Correu electrònic: serveis@ajuntament.granollers.cat / mobilitat@ajuntament.granollers.cat

Pàgina del servei de MOBILITAT