Gabinet d'Imatge i Comunicació

Aquest servei municipal, entre altres activitats, s'encarrega de difondre, contrastar i completar la informació que genera l'Ajuntament i la ciutat de Granollers. D'una banda, en contacte permanent amb els mitjans de comunicació i, d'una altra, per mitjà de publicacions diverses, tant periòdiques (Granollers Informa, El Rengle i Pedra de l'Encant) com immediata (web municipal).

Adreça: pl. de la Porxada, 6, planta baixa

Telèfon: 93 842 66 17

Correu electrònic: premsa@ajuntament.granollers.cat

 

Pàgina de la SALA DE PREMSA