Educació

El Servei d'Educació col·labora amb els centres docents i els dóna suport, i informa i atén la ciutadania en qüestions d'educatives. Gestiona el manteniment i les inversions als equipaments de titularitat pública i municipal; participa als consells escolars d'aquests centres; i promou activitats adreçades a la comunitat educativa (mestres, famílies i alumnes). Acull l'Oficina Municipal d'Escolarització, que és el servei municipal d'informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil, primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics. I es promociona la formació professional a través del seu Consell i l'educació permanent, sobretot, des del Centre Vallès, on s'ubica l'Escola d'Adults i l'Escola Oficial d'Idiomes.

Adreça: edifici de Can Puntes (c. de Santa Elisabet, 16 )
Telèfon: 93 842 68 48
Correu electrònic: educacio@granollers.cat

 

Pàgina del servei d'EDUCACIÓ