Tresoreria

És la dependència municipal encarregada d'administrar els fluxos monetaris de la Corporació, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'Ajuntament per a la puntual satisfacció de les seves obligacions, d'acord amb les prioritats legals establertes i conforme a les directrius marcades per la Corporació.

 

Contacte

C. Sant Josep, 7, 2a planta

08401 Granollers

Tels. 93 842 66 23 / 93 842 66 27

tresoreria@granollers.cat

Horari: de 8.30 a 14 h