Presentació

Granollers Mercat és una entitat pública municipal amb l'objectiu d'aconseguir un creixement econòmic equilibrat, procurant la cohesió territorial i social del municipi i la seva àrea d’influència.


Des de Granollers Mercat, promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers,  dinamitzem les següents àrees:

Serveis a les empreses: Promovem mesures de creació i consolidació d’empreses, amb especial atenció a emprenedors i petites i mitjanes empreses, així com a les societats cooperatives, societats laborals i les empreses associatives. També realitzem els estudis i l’assistència tècnica, econòmica i jurídica necessària per al desenvolupament econòmic equilibrat del territori.

Servei Local d'ocupació: Dissenyem i executem polítiques actives d’ocupació, i fomentem la millora de la capacitació professional per afavorir l’ocupació, la igualtat d’oportunitats i la integració social.

Promoció de la ciutatPromocionem, fomentem i donem suport a activitats comercials, turístiques, industrials i de serveis del territori. Afavorim la creació i atracció de nous sectors i activitats econòmiques, a través de programes de dinamització i de l’organització de fires. 

“Granollers Mercat” (GM) és l'Entitat Pública Empresarial Local adscrita a l’Àrea de Govern i Economia de l’Ajuntament de Granollers!